Leczenie nowymi lekami – badania kliniczne

Oferuję Państwu możliwość leczenia w badaniach klinicznych, co daje możliwość skorzystania z w pełni bezpłatnego stosowania leków ponadstandardowych, które stanowią nadzieję dla przyszłości leczenia chorych.

Jest to możliwe u chorych na:

 • Szpiczaka plazmocytowego dla chorych z opornością lub nawrotem choroby – Belantamab mafodotin, Elranatamab i niebawem kolejne opcje leczenia
 • Przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) – dla chorych z opornością lub nawrotem choroby – Pirtobrutinib i inne opcje
 • Nawrotowego lub opornego chłoniaka grudkowego (FL)
 • Nawrotowego lub opornego chłoniaka limfocytowego (SLL)
 • Nawrotowego lub opornego chłoniaka strefy brzeżnej (MZL)
 • nawrotowego lub opornego chłoniaka (DLBCL)
 • Nieleczonego chłoniaka z komórek płaszcza (MCL)
 • Przewlekłą lub nawrotową małopłytkowość samoistną (ITP), jeżeli aktualne wartości PLT utrzymują się <30 G/l.
 • nieleczony MDS pośredniego i wysokiego ryzyka – Wenetoklaks i Azacytydyna
 • mielofibrozą (włóknieniem) szpiku – różne opcje leczenia nowymi lekami
 • anemia hemolityczna
 • oporna na leczenie TKI przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Istnieje możliwość wstępnej kwalifikacji po przedstawieniu szczegółowej dokumentacji medycznej oraz oceny stanu klinicznego chorego.