Leczenie nowymi lekami

Oferuję Państwu możliwość leczenia w badaniach klinicznych, co daje możliwość skorzystania z w pełni nieodpłatnego stosowania leków ponadstandardowych, które stanowią nadzieję dla przyszłości leczenia chorych.

Jest to możliwe u chorych na:

  • Szpiczaka plazmocytowego dla chorych z opornością lub nawrotem choroby – dysponujemy obecnie kilkoma aktywnymi programami leczenia z możliwością leczenia Pomalidomidem, Melflufenem. W przygotowaniu są kolejne programy leczenie z Daratumumabem z Pomalidomidem i Daratumumabem z Iksazomibem,
  • Szpiczaka plazmocytowego dla chorych z noworozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym – Daratumumab+Lenalidomid+Bortezomib+Deksametazon
  • Przewlekłą białaczka limfocytową (CLL) – dla chorych jeszcze nie leczonych w wieku > 65 roku życia
  • Przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) – dla chorych z opornością lub nawrotem choroby oraz dla chorych jeszcze nieleczonych
  • Nieleczonych, ale również nawrotowych z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL)
  • Nieleczonych z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)

Możliwość wstępnej kwalifikacji istnieje po przedstawieniu szczegółowej dokumentacji medycznej oraz oceny stanu klinicznego chorego.