Leczenie nowymi lekami (badania kliniczne)

Oferuję Państwu możliwość leczenia w badaniach klinicznych, co daje możliwość skorzystania z w pełni nieodpłatnego stosowania leków ponadstandardowych, które stanowią nadzieję dla przyszłości leczenia chorych.

Jest to możliwe u chorych na:

  • Szpiczaka plazmocytowego dla chorych z opornością lub nawrotem choroby – dysponujemy obecnie kilkoma aktywnymi programami leczenia z możliwością leczenia Daratumumabem, Pomalidomidem, Karfilzonibem, Melflufenem.
  • Przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) – dla chorych z opornością lub nawrotem choroby oraz dla chorych jeszcze nieleczonych
  • Makroglobulinemii Waldenstroma – w sytuacji nieoptymalnego efektu leczenia standardowego
  • Ostrej białaczce szpikowej
  • Opornym lub nawrotowym chłoniakiem typu DLBCL, chłoniaka grudkowego, chłoniaka limfocytowego, chłoniaka strefy brzeżnej (marginal zone)
  • Nieleczonych z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL)

Możliwość wstępnej kwalifikacji istnieje po przedstawieniu szczegółowej dokumentacji medycznej oraz oceny stanu klinicznego chorego.