Publikacje

 • Grosicki S., Hołowiecki J., Giebel S., Krzemień S.: Koszt leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) z zastosowaniem podwójnej indukcji DIT oraz DAC 7+5 na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śl.A.M. w Katowicach w latach 1997-1999. Acta Haematol.Polonica 2000, 31, 3, 307-314.
 • J.Walewski., E.Kraszewska.,O.Mioduszewska., J.Romejko-Jarosińska., A.Hellmann., J.Czyż., J.Hołowiecki., M.Kopera., S.Grosicki., M.Komarnicki., L.Rumianowski., K.Kuliczkowski., T.Wróbel.,J.Dwilewicz-Trojaczek., T.Robak., K.Warzocha., J.Załuski., E.Wójcik., A.Dmoszyńska., and A.Walter-Croneck for the Polish Lymphoma Research Group. :”Rituximab (Mabthera, Rituxan) in Patients with Recurrent Indolent Lymphoma”. Medical Oncology, 2001, vol.18., 2, 141-148.
 • Hołowiecki J., Giebel S., Krzemień S., Krawczyk-Kulis M., Jagoda K., Kopera M., Hołowieckia B., Grosicki S., Hellmann A., Dmoszyńska A., Paluszewska M., Robak T., Konopka L., Maj S., Wojnar J., Wojciechowska M., Skotnicki A., Baran W., Cioch M.: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lypmhoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study. Leukemia and Lymphoma, 2002, 43(2), 315-325.
 • Hołowiecki J., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Grosicki S., Wrzesień-Kus A., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Konopka L., Zdziarska B.: Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in „de novo” adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity. Acta Haematologica Polonica 2002, 33, 2, 239-247.
 • Wrzesien-Kus A, Robak T, Lech-Maranda E, Wierzbowska A, Dmoszynska A, Kowal M, Holowiecki J, Kyrcz-Krzemien S, Grosicki S, Maj S, Hellmann A, Skotnicki A, Jedrzejczak W, Kuliczkowski K; Polish Adult Leukemia Group A multicenter, open, non-comparative, phase II study of the combination of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine), cytarabine, and G-CSF as induction therapy in refractory acute myeloid leukemia – a report of the Polish Adult Leukemia Group (PALG). Eur J Haematol. 2003 Sep;71(3):155-62.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Giebel S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Dmoszyńska A., Mariańska B., Pluta A., Zawilska K., Komarnicki M., Kłoczko J., Sułek K., Haus O., Stella-Hołowiecka B., Baran W., Jakubas B., Paluszewska M., Wierzbowska A., Kiełbiński M., Jagoda K.: Addition of cladrabine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study. Leukemia 2004, 18, 989-997.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Wojciechowska M., Kachel Ł., Hellmann A., Mital A., Skotnicki A., Piątkowska-Jakubas B., Jędrzejczak W., Paluszewska M., Wach M., Mariańska B., Wrzesień-Kuś A., Krawczyk-Kuliś M., Wojnar J.: Addition of cladribine to induction/consolidation regimen does not impair peripheral blood stem cell mobilization and bone marrow harvest for autotransplantation in acute myeloid leukemia patients. Transplant Proc. 2005, 37(10), 4482-7.
 • Wrzesien-Kus A, Robak T, Wierzbowska A, Lech-Maranda E, Pluta A, Wawrzyniak E, Krawczynska A, Kuliczkowski K, Mazur G, Kiebinski M, Dmoszynska A, Wach M, Hellmann A, Baran W, Holowiecki J, Kyrcz-Krzemien S, Grosicki S; Polish Adult Leukemia Group A multicenter, open, noncomparative, phase II study of the combination of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine), cytarabine, granulocyte colony-stimulating factor and mitoxantrone as induction therapy in refractory acute myeloid leukemia: a report of the Polish Adult Leukemia Group Ann Hematol. 2005 Sep;84(9):557-64. Epub 2005 Apr 27
 • Helbig G, Stella-Holowiecka B, Grosicki S, Bober G, Krawczyk M, Wojnar J, Reiter A, Hochhaus A, Holowiecki J The results of imatinib therapy for patients with primary eosinophilic disorders. Eur J Haematol. 2006 Jun;76(6):535-6
 • Grosicki S, Grosicka A, Hołowiecki J. [Clinical importance of angiogenesis and angiogenic factors in oncohematology]. Wiad Lek. 2007;60(1-2):39-46.
 • Hołowiecki J, Grosicki S, Kyrcz-Krzemien S, Skotnicki AB, Piatkowska-Jakubas B, Warzocha K, Seferynska I, Zdziarska B. Daunorubicin, cytarabine and fludarabine (DAF) for remission induction in relapsed or refractory acute myeloid leukemia. Evaluation of safety, tolerance and early outcome–Polish Adult Leukemia Group (PALG) pilot study. Ann Hematol. 2008 May;87(5):361-7. Epub 2007 Dec 12.
 • Wierzbowska A, Robak T, Pluta A, Wawrzyniak E, Cebula B, Hołowiecki J, Kyrcz-Krzemień S, Grosicki S, Giebel S, Skotnicki AB, Piatkowska-Jakubas B, Kuliczkowski K, Kiełbiński M, Zawilska K, Kłoczko J, Wrzesień-Kuś A; Polish Adult Leukemia Group. Cladribine combined with high doses of arabinoside cytosine, mitoxantrone, and G-CSF (CLAG-M) is a highly effective salvage regimen in patients with refractory and relapsed acute myeloid leukemia of the poor risk: a final report of the Polish Adult Leukemia Group. Eur J Haematol. 2008 Feb;80(2):115-26. Epub 2007 Dec 11.
 • Grosicka A, Grosicki S, Wandzel P. [Spontaneous remission of Kikuchi-Fujimoto disease (lymphadenopathy) with focal skin parakeratosis]. Wiad Lek. 2009;62(3):159-62. Polish.
 • Grosicki S, Holowiecki J, Giebel S, Kyrcz-Krzemien S, Kuliczkowski K, Kielbinski M, Skotnicki AB, Piatkowska-Jakubas B, Hellmann A, Wierzbowska A, Stella-Holowiecka B, Zdziarska B, Calbecka M. The early reduction of leukemic blasts in bone marrow on day 6 of induction treatment is predictive for complete remission rate and survival in adult acute myeloid leukemia; the results of multicenter, prospective Polish Adult Leukemia Group study. Am J Hematol. 2011 May;86(5):437-9. doi: 10.1002/ajh.21996. Epub 2011 Apr 4.
 • Grosicki S. The perspectives of the targeted therapy in acute myeloid leukemia. Hematologia 2011; tom 2, nr 1, 23-32
 • Grosicki S., Hołowiecki J., Bodzenta E. Evolution of the therapy strategies In hairy cell leukemia – 22 years lasting case study. Hematologia 2011; tom 2, nr 3, 284-289
 • Moreau P, Pylypenko H, Grosicki S, Karamanesht I, Leleu X, Grishunina M, Rekhtman G, Masliak Z, Robak T, Shubina A, Arnulf B, Kropff M, Cavet J, Esseltine DL, Feng H, Girgis S, van de Velde H, Deraedt W, Harousseau JL. Subcutaneous versus intravenous administration of bortezomib in patients with relapsed multiple myeloma: a randomised, phase 3, non-inferiority study. Lancet Oncol. 2011 May;12(5):431-40. Epub 2011 Apr 18. Erratum in: Lancet Oncol. 2011 Jun;12(6):522.
 • Grosicki S. The role of the high-dose therapy supported by autologous hematopoietic stem cell transplantation in the therapeutic plan of patients with acute myeloid leukemia. Hematologia 2012; tom 3, nr 1, 25-32
 • Grosicki S., Twardosz M. Individualized therapy as a consequence of the hydroxyurea pulmonary toxicity in a 43-year-old man with essential thrombocythemia. Hematologia 2012; tom 3, nr 1, 66-71
 • Holowiecki J, Grosicki S, Giebel S, Robak T, Kyrcz-Krzemien S, Kuliczkowski K, Skotnicki AB, Hellmann A, Sulek K, Dmoszynska A, Kloczko J, Jedrzejczak WW, Zdziarska B, Warzocha K, Zawilska K, Komarnicki M, Kielbinski M, Piatkowska-Jakubas B, Wierzbowska A, Wach M, Haus O. Cladribine, But Not Fludarabine, Added to Daunorubicin and Cytarabine During Induction Prolongs Survival of Patients With Acute Myeloid Leukemia: A Multicenter, Randomized Phase III Study. J Clin Oncol. 2012 Jul 10;30(20):2441-2448
 • Arnulf B, Pylypenko H, Grosicki S, Karamanesht I, Leleu X, van de Velde H, Feng H, Cakana A, Deraedt W, Moreau P. Updated survival analysis of a randomized, phase 3 study of subcutaneous versus intravenous bortezomib in patients with relapsed multiple myeloma. Haematologica. Haematologica. 2012 Dec;97(12):1925-1928.
 • Grosicki S. Subcutaneous bortezomib as a new promising way to successful maintenance therapy in multiple myeloma Wiad Lek. 2012;65:167-173
 • Wawrzyniak E, Wierzbowska A, Kotkowska A, Siemieniuk-Rys M, Robak T, Knopinska-Posluszny W, Klonowska A, Iliszko M, Woroniecka R, Pienkowska-Grela B, Ejduk A, Wach M, Duszenko E, Jaskowiec A, Jakobczyk M, Mucha B, Kosny J, Pluta A, Grosicki S, Holowiecki J, Haus O, Different prognosis of acute myeloid leukemia harboring monosomal karyotype with total or partial monosomies determined by FISH: Retrospective PALG study. Leuk Res. 2013 Mar;37(3):293-9. doi: 10.1016/j.leukres.2012.10.022. Epub 2012 Dec 14
 • Giebel S, Kruzel T, Czerw T, Sadus-Wojciechowska M, Najda J, Chmielowska E, Grosicki S, Jurczyszyn A, Pasiarski M, Nowara E, Glowala-Kosinka M, Chwieduk A, Mitrus I, Smagur A, Holowiecki J. Intermediate-dose Ara-C plus G-CSF for stem cell mobilization in patients with lymphoid malignancies, including predicted poor mobilizers. Bone Marrow Transplant. 2013 Jan 7. doi: 10.1038/bmt.2012.269. [Epub ahead of print]
 • Grosicki S. The maintenance therapy In multiple myeloma. Acta Hematol. Polonica 2013; 44: 116-123
 • Grosicki S., Barchnicka A., Bodzenta E., Haus O., Jaśkowiec A. Secondary acute myeloid leukemia (sAML) immediately after intensive chemotherapy of acute lymphoblastic leukemia (ALL). JLeuk 2013; 1: 102. Doi: 10.4172/jlu/ 1000102
 • Głowala-Kosińska M, Chwieduk A, Nieckula J, Saduś-Wojciechowska M, Grosicki S, Rusin A, Nowara E, Giebel S. Association of circulating regulatory T cell number with the incidence and prognosis of diffuse large B-cell lymphoma. Eur J Haematol. 2013 Aug;91(2):122-8. doi: 10.1111/ejh.12144. Epub 2013 Jun 15
 • Jurczyszyn A., Zaucha J.M., Machaczka M., Grosicki S. Dybko J., Czepiel J., CharliG., Janda L., Knopinska-Posluszny W., Skotnicki A.B. Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym. Przegl Lek. 2013;70(9):744-753
 • Jurczyszyn A., Grosicki S., Czerniuk MR, Morga R., Małecki K., Skotnicki AB. Postępowanie w chorobie kostnej związanej ze szpiczakiem mnogim. Przegl Lek. 2013;70 (11):950-957
 • Grosicki S., Barchnicka A., Jurczyszyn A., Grosicka A. Bortezomib for the treatment of multiple myeloma. Expert Rev. Hematol. 2014;7(2):173-185
 • San Miguel J, Bladé J, Shpilberg O, Grosicki S, Maloisel F, Min CK, Polo Zarzuela M, Robak T, Prasad SV, Goh YT, Laubach J, Spencer A, Mateos MV, Palumbo A, Puchalski T, Reddy M, Uhlar C, Qin X, van de Velde H, Xie H, Orlowski RZ. Randomized, open label, phase 2 study of siltuximab (an anti IL 6 mAb) and bortezomib melphalan prednisone versus bortezomib-melphalan-prednisone in patients with newly diagnosed multiple myeloma. Blood. 2014 May 15. pii: blood-2013-12-546374. [Epub ahead of print]
 • Grosicki S. Zależna od terapii ostra białaczka szpikowa – czynniki ryzyka i leczenie. Hematologia 2014; tom 5, nr 2, 136-144
 • Moreau P, Pylypenko H, Grosicki S, Karamanesht I, Leleu X, Rekhtman G, Masliak Z, Robak P, Esseltine DL, Feng H, Deraedt W, van de Velde H, Arnulf B. Subcutaneous versus intravenous bortezomib in patients with relapsed multiple myeloma: Subanalysis of patients with renal impairment in the phase III MMY-3021 study.Haematologica. 2015 Jan 16. pii: haematol.2014.118182
 • Kriegler M.,Jaśkowiec A., Haus O., Grosicki S. Problem nieskuteczności postępowania terapeutycznego opartego na inhibitorach kinazy tyrozynowej oraz interferonie alga w przewlekłej białaczce szpikowej bez mutacji w genie BCR-ABL1 na przykładzie 27-letniej chorej. Hematologia 2014; tom 5, nr 4, 340-348
 • Grosicki S. Szpiczak plazmocytowy z niewydolnością nerek jako wyzwanie terapeutyczne. Acta Haematologica Polonica 03/2015; DOI: 10.1016/j.achaem.2015.02.015
 • Kipps TJ, Eradat H, Grosicki S, Catalano J, Cosolo W, Dyagil I, Yalamanchili S, Chai A, Saharanaman S, Punnoose E, Hurst D, Pylypenko H. A phase 2 study of the BH3 mimetic BCL2 inhibitor navitoclax (ABT-263) with or without rituximab, in previously untreated B-cell chronic lymphocytic leukemia.Leuk Lymphoma. 2015 Mar 23:1-30. [Epub ahead of print]
 • Hillmen P, Robak T, Janssens A, Babu KG, Kloczko J, Grosicki S, Doubek M, Panagiotidis P, Kimby E, Schuh A, Pettitt AR, Boyd T, Montillo M, Gupta IV, Wright O, Dixon I, Carey JL, Chang CN, Lisby S, McKeown A, Offner F; COMPLEMENT 1 Study Investigators.Chlorambucil plus ofatumumab versus chlorambucil alone in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia (COMPLEMENT 1): a randomised, multicentre, open-label phase 3 trial. Lancet. 2015 Apr 13. pii:S0140-6736(15)60027-7. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60027-7. [Epub ahead of print] PMID: 2588239
 • Grosicki S. Ofatumumab for the treatment of chronic lymphocytic leukemia. Expert Rev Hematol. 2015 Apr 16:1-8. [Epub ahead of print] PMID: 25882470

 • Lonial S, Dimopoulos M, Palumbo A, White D, Grosicki S, Spicka I, Walter-Croneck A, Moreau P, Mateos MV, Magen H, Belch A, Reece D, Beksac M, Spencer A, Oakervee H, Orlowski RZ, Taniwaki M, Röllig C, Einsele H, Wu KL, Singhal A, San-Miguel J, Matsumoto M, Katz J, Bleickardt E, Poulart V, Anderson KC, Richardson P; ELOQUENT-2 Investigators. Elotuzumab Therapy for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2015 Jun 2.
 • Grosicki S, Holowiecki J, Kuliczkowski K, Skotnicki A, Hellmann A, Kyrcz-Krzemien S, Dmoszynska A, Sułek K, Kloczko J, Jedrzejczak WW, Warzocha K, Zdziarska B, Wierzbowska A, Pluta A, Komarnicki M, Giebel S. Assessing the efficacy of allogeneic hematopoietic stem cells transplantation (allo-HSCT) by analyzing survival end points in defined groups of acute myeloid leukemia patients; a retrospective, multicenter Polish Adult Leukemia Group study. Am J Hematol. 2015 Oct;90(10):904-9. doi: 10.1002/ajh.24113.
 • Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, Borsaru G, Pristupa AS, Bosi A, Grosicki S, Glushko NL, Ristic D, Jakucs J, Montesinos P, Mayer J, Rego EM, Baldini S, Scartoni S, Capriati A, Maggi CA, Simonelli C; FLORENCE Study Group. FLORENCE: A Randomized, Double Blind, Phase III Pivotal Study of Febuxostat versus Allopurinol for the Prevention of Tumor Lysis Syndrome (TLS) in Patients with Hematologic Malignancies at Intermediate to High TLS risk.Ann Oncol. 2015 Oct;26(10):2155-61. doi: 10.1093/annonc/mdv317. Epub 2015 Jul 27
 • van Oers MH, Kuliczkowski K, Smolej L, Petrini M, Offner F, Grosicki S, Levin MD, Gupta I, Phillips J, Williams V, Manson S, Lisby S, Geisler C; PROLONG study investigators. Ofatumumab maintenance versus observation in relapsed chronic lymphocytic leukaemia (PROLONG): an open-label, multicentre, randomised phase 3 study. Lancet Oncol. 2015 Sep 11. pii: S1470-2045(15)00143-6. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00143-6. [Epub ahead of print]
 • Libura M, Pawełczyk M, Florek I, Matiakowska K, Jaźwiec B, Borg K, Solarska I, Zawada M, Czekalska S, Libura J, Salamanczuk Z, Jakóbczyk M, Mucha B, Duszeńko E, Soszyńska K, Karabin K, Piątkowska-Jakubas B, Całbecka M, Gajkowska-Kulig J, Gadomska G, Kiełbiński M, Ejduk A, Kata D, Grosicki S, Kyrcz-Krzemień S, Warzocha K, Kuliczkowski K, Skotnicki A, Jęrzejczak WW, Haus O CEBPA copy number variations in normal karyotype acute myeloid leukemia: Possible role of breakpoint-associated microhomology and chromatin status in CEBPA mutagenesis. Blood Cells Mol Dis. 2015 Dec;55(4):284-92. doi: 10.1016/j.bcmd.2015.07.002. Epub 2015 Jul
 • Libura M, Giebel S, Piatkowska-Jakubas B, Pawelczyk M, Florek I, Matiakowska K, Jazwiec B, Borg K, Solarska I, Zawada M, Czekalska S, Libura J, Jakobczyk M, Karabin K, Paluszewska M, Calbecka M, Gajkowska-Kulik J, Gadomska G, Kielbinski M, Ejduk A, Kata D, Grosicki S, Wierzbowska A, Kyrcz-Krzemien S, Warzocha K, Kuliczkowski K, Skotnicki A, Holowiecki J, Jedrzejczak WW, Haus O. Cladribine added to daunorubicin-cytarabine induction prolongs survival of FLT3-ITD+ normal karyotype AML patients. Blood. 2015 Nov 13. pii: blood-2015-08-662130. [Epub ahead of print] No abstract available.
 • Burger JA, Tedeschi A, Barr PM, Robak T, Owen C, Ghia P, Bairey O, Hillmen P, Bartlett NL, Li J, Simpson D, Grosicki S, Devereux S, McCarthy H, Coutre S, Quach H, Gaidano G, Maslyak Z, Stevens DA, Janssens A, Offner F, Mayer J, O’Dwyer M, Hellmann A, Schuh A, Siddiqi T, Polliack A, Tam CS, Suri D, Cheng M, Clow F, Styles L, James DF, Kipps TJ; RESONATE-2 Investigators. Ibrutinib as Initial Therapy for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2015 Dec 6. [Epub ahead of print
 • Chanan-Khan A, Cramer P, Demirkan F, Fraser G, Silva RS, Grosicki S, Pristupa A, Janssens A, Mayer J, Bartlett NL, Dilhuydy MS, Pylypenko H, Loscertales J, Avigdor A, Rule S, Villa D, Samoilova O, Panagiotidis P, Goy A, Mato A, Pavlovsky MA, Karlsson C, Mahler M, Salman M, Sun S, Phelps C, Balasubramanian S, Howes A, Hallek M; HELIOS investigators. Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab compared with placebo, bendamustine, and rituximab for previously treated chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma (HELIOS): a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet Oncol. 2015 Dec 4. pii: S1470-2045(15)00465-9. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00465-9. [Epub ahead of print]
 • Österborg A, Udvardy M, Zaritskey A, Andersson PO, Grosicki S, Mazur G, Kaplan P, Steurer M, Schuh A, Montillo M, Kryachok I, Middeke JM, Kulyaba Y, Rekhtman G, Gorczyca M, Daly S, Chang CN, Lisby S, Gupta I. Phase III, randomized study of ofatumumab versus physicians’ choice of therapy and standard versus extended-length ofatumumab in patients with bulky fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma. 2016 Jan 19:1-10. [Epub ahead of print]
 • Flinn IW, Panayiotidis P, Afanasyev B, Janssens A, Grosicki S, Homenda W, Smolej L, Kuliczkowski K, Doubek M, Domnikova N, West SL, Chang CN, Barker AM, Gupta IV, Wright OJ, Offner F. A phase 2, multicenter study investigating ofatumumab and bendamustine combination in patients with untreated or relapsed CLL. Am J Hematol. 2016 May 24. doi: 10.1002/ajh.24430. [Epub ahead of print
 • Grosicki S, Barchnicka A. Elotuzumab: a novel immune-stimulating therapy to treat multiple myeloma. Expert Rev Hematol. 2016 Jun 20. [Epub ahead of print]
 • Hillmen P, Janssens A, Babu KG, Kloczko J, Grosicki S, Manson S, McKeown A, Gupta I, Chang CN, Offner F. Health-related quality of life and patient-reported outcomes of ofatumumab plus chlorambucil versus chlorambucil monotherapy in the COMPLEMENT 1 trial of patients with previously untreated CLL. Acta Oncol. 2016 Sep-Oct;55(9-10):1115-1120. Epub 2016 Aug 5.
 • Wierzbowska A, Wawrzyniak E, Siemieniuk-Rys M, Kotkowska A, Pluta A, Golos A, Robak T, Szarawarska M, Jaskowiec A, Duszenko E, Rybka J, Holojda J, Grosicki S, Pienkowska-Grela B, Woroniecka R, Ejduk A, Watek M, Wach M, Mucha B, Skonieczka K, Czyzewska M, Jachalska A, Klonowska A, Iliszko M, Knopinska-Posluszny W, Jarmuz-Szymczak M, Przybylowicz-Chalecka A, Gil L, Kopacz A, Holowiecki J, Haus O. Concomitance of monosomal karyotype with at least 5 chromosomal abnormalities is associated with dismal treatment outcome of AML patients with complex karyotype – retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG). Leuk Lymphoma. 2016 Aug 26:1-9. [Epub ahead of print]
 • Jurczyszyn A, Nahi H, Avivi I, Gozzetti A, Niesvizky R, Yadlapati S, Jayabalan DS, Robak P, Pika T, Andersen KT, Rasche L, Mądry K, Woszczyk D, Raźny M, Usnarska-Zubkiewicz L, Knopińska-Posłuszny W, Wojciechowska M, Guzicka-Kazimierczak R, Joks M, Grosicki S, Ciepłuch H, Rymko M, Vesole DH, Castillo JJ. Characteristics and outcomes of patients with multiple myeloma aged 21-40 years versus 41-60 years: a multi-institutional case-control study. Br J Haematol. 2016 Sep 29. doi: 10.1111/bjh.14328. [Epub ahead of print}
 • Robak T, Warzocha K, Govind Babu K, Kulyaba Y, Kuliczkowski K, Abdulkadyrov K, Loscertales J, Kryachok I, Kłoczko J, Rekhtman G, Homenda W, Błoński JZ, McKeown A, Gorczyca MM, Carey JL, Chang CN, Lisby S, Gupta IV, Grosicki S. Ofatumumab plus fludarabine and cyclophosphamide in relapsed chronic lymphocytic leukemia: results from the COMPLEMENT 2 trial. Leuk Lymphoma. 2016 Oct 12:1-10.
 • Robak T, Warzocha K, Govind Babu K, Kulyaba Y, Kuliczkowski K, Abdulkadyrov K, Loscertales J, Kryachok I, Kłoczko J, Rekhtman G, Homenda W, Błoński JZ, McKeown A, Chang CN, Bal V, Lisby S, Gupta IV, Grosicki S. Health-related quality of life and patient-reported outcomes of ofatumumab plus fludarabine and cyclophosphamide versus fludarabine and cyclophosphamide in the COMPLEMENT 2 trial of patients with relapsed CLL. Leuk Lymphoma. 2016 Nov 10:1-9.
 • Kocur E., Śliwa-Rak B., Grosicki S. Analysis of occupational exposures to blood registred in the General Hospital in Zabrze in the years 2006-2015. Epid. 2016/vol 70/no 4/ 603-615.
 • Pluta A, Robak T, Wrzesien-Kus A, Budziszewska BK, Sulek K, Wawrzyniak E, Czemerska M, Zwolinska M, Golos A, Holowiecka-Goral A, Kyrcz-Krzemien S, Piszcz J, Kloczko J, Mordak-Domagala M, Lange A, Razny M, Madry K, Wiktor-Jedrzejczak W, Grosicki S, Butrym A, Kuliczkowski K, Warzocha K, Holowiecki J, Giebel S, Szydlo R, Wierzbowska A. Addition of cladribine to the standard induction treatment improves outcomes in a subset of elderly AML patients. Results of a randomized Polish Adult Leukemia Group (PALG) phase II trial. Am J Hematol. 2017 Jan 19. doi: 10.1002/ajh.24654. [Epub ahead of print]
 • Dimopoulos MA, Lonial S, White D, Moreau P, Palumbo A, San-Miguel J, Shpilberg O, Anderson K,Grosicki S, Spicka I, Walter-Croneck A, Magen H, Mateos MV, Belch A, Reece D, Beksac M, Bleickardt E, Poulart V, Sheng J, Sy O, Katz J, Singhal A, Richardson P. Elotuzumab plus lenalidomide/dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma: ELOQUENT-2 follow-up and post-hoc analyses on progression-free survival and tumour growth. Br J Haematol. 2017 Jul 5. doi: 10.1111/bjh.14787. [Epub ahead of print.
 • Jurczyszyn A, Gozzetti A, Gdula-Argasińska J, Czepiel J, Vij R, Fiala M, Valls DJ, Mądry K, Waszczuk-Gajda A,Grosicki S, Barchnicka A, Crusoe E, Hungria V, Gentile M, Mele G, Ksieniewicz M, Vesole DH, Castillo JJ. Similar survival outcomes in patients with biclonal versus monoclonal myeloma: a multi-institutional matched case-control study. Ann Hematol. 2017 Aug 1. doi: 10.1007/s00277-017-3084-9. [Epub ahead of print]
 • Kufová Z, Sevcikova T, Growkova K, Vojta P, Filipová J, Adam Z, Pour L, Penka M, Rysava R, Němec P, Brozova L, Vychytilova P, Jurczyszyn A,Grosicki S, Barchnicka A, Hajdúch M, Simicek M, Hájek R. Biomarkers in Immunoglobulin Light Chain Amyloidosis. Klin Onkol. 2017 Summer;30(Supplementum2):60-67. doi: 10.14735/amko20172S60.
 • Growkova K, Kufová Z, Sevcikova T, Filipová J, Kascak M, Jelínek T,Grosicki S, Barchnicka A, Roziaková Ľ, Mistrík M, Simicek M, Hájek R. Diagnostic Tools of Waldenströms Macroglobulinemia – Best Possibilities for Non-invasive and Long-term Disease Monitoring. Klin Onkol. 2017 Summer;30(Supplementum2):81-91. doi: 10.14735/amko20172S81.
 • Szypuła-Perkosz I, Bodzenta E, Barchnicka A, Chachaj E, Limon J, Jaźwiec B, Grosicki S Successful induction and consolidation chemotherapy in 20-years-old woman with acute promyelocytic leukemia who refused to accept blood transfusion because of religious beliefs. Hematologia 2017; tom 8, nr 2, 152-15
 • Kłósek P., Grosicki S., Całyniuk B. Dietoterapia w zespole policystycznych jajników — zalecenia praktyczne Forum Zaburzeń Metabolicznych 2017, tom 8, nr 4, 149–155
 • Mateos MV, Dimopoulos MA, Cavo M, Suzuki K, Jakubowiak A, Knop S, Doyen C, Lucio P, Nagy Z, Kaplan P, Pour L, Cook M,Grosicki S, Crepaldi A, Liberati AM, Campbell P, Shelekhova T, Yoon SS, Iosava G, Fujisaki T, Garg M, Chiu C, Wang J, Carson R, Crist W, Deraedt W, Nguyen H, Qi M, San-Miguel J; ALCYONE Trial Investigators. Daratumumab plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 2017 Dec 12. doi: 10.1056/NEJMoa1714678
 • Mittelman M, Platzbecker U, Afanasyev B,Grosicki S, Wong RSM, Anagnostopoulos A, Brenner B, Denzlinger C, Rossi G, Nagler A, Garcia-Delgado R, Portella MSO, Zhu Z, Selleslag D. Eltrombopag for advanced myelodysplastic syndromes or acute myeloid leukaemia and severe thrombocytopenia (ASPIRE): a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Haematol. 2017 Dec 11. pii: S2352-3026(17)30228-4. doi: 10.1016/S2352-3026(17)30228-4. [Epub ahead of print]
 • Cramer P, Fraser G, Santucci-Silva R,Grosicki S, Dilhuydy MS, Janssens A, Loscertales J, Rule S, Goy A, Traina S, Chan EKH, Diels J, Sengupta N, Mahler M, Salman M, Howes A, Chanan-Khan A. Improvement of fatigue, physical functioning and well-being among patients with severe impairment at baseline receiving ibrutinib in combination with bendamustine and rituximab for relapsed chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma in the HELIOS study. Leuk Lymphoma. 2018 Sep;59(9):2075-2084. doi: 10.1080/10428194.2017.1416364. Epub 2018 Jan 3
 • Barchnicka A, Olejniczak-Nowakowska M, Krupa-Kotara K,Grosicki S. The importance of antiangiogenic effect in multiple myeloma treatment.  Adv Clin Exp Med. 2018 Feb;27(2):291-297. doi: 10.17219/acem/68826. Review.
 • Barr PM, Robak T, Owen C, Tedeschi A, Bairey O, Bartlett NL, Burger JA, Hillmen P, Coutre S, Devereux S,Grosicki S, McCarthy H, Li J, Simpson D, Offner F, Moreno C, Zhou C, Styles L, James D, Kipps TJ, Ghia P. Sustained efficacy and detailed clinical follow-up of first-line ibrutinib treatment in older patients with chronić lymphocytic leukemia: extended phasse 3 results from RESONATE-2. Haematologica. 2018 Jun 7. pii: haematol.2018.192328. doi: 10.3324/haematol.2018.192328. [Epub ahead of print]
 • Fejklowicz M., GrosickiS. Ostra białaczka z koekspresją antygenów limfo i mieloidalnych oraz masywną limfadenopatią jako problem diagnostyczny i terapeutyczny. Hematologia 2018;9(2):146-152. DOI: 10.5603/Hem.2018.0018
 • Hatalova A, Schwarz J, Gotic M, Penka M, Hrubisko M, Kusec R, Egyed M, Griesshammer M, Podolak-Dawidziak M, Hellmann A, Klymenko S, Niculescu-Mizil E, Petrides PE,Grosicki S, Sever M, Cantoni N, Thiele J, Wolf D, Gisslinger H. Recommendations for the diagnosis and treatment of patients with polycythemia vera.  Eur J Haematol. 2018 Jul 30. doi: 10.1111/ejh.13156. [Epub ahead of print]
 • Cimała I,Grosicki S, Barchnicka A, Krupa-Kotara K. Evaluation on inflammatory states of peripheral veins connected with cannulation. Przegl Epidemiol. 2018;72(2):205-213.
 • Kłósek P., Grosicki S., Całyniuk B. Improving the effectiveness of obesity treatment by combining diet and motivational techniques. Rocz. Panstw Zakl Hig 2018;69(3):299-305
 • Robak T, Burger JA, Tedeschi A, Barr PM, Owen C, Bairey O, Hillmen P, Simpson D,Grosicki S, Devereux S, McCarthy H, Coutre SE, Quach H, Gaidano G, Maslyak Z, Stevens DA, Moreno C, Gill DS, Flinn IW, Gribben JG, Mokatrin A, Cheng M, Styles L, James DF, Kipps TJ, Ghia P. Single-agent ibrutinib versus chemoimmunotherapy regimens for treatment-naïve patients with chronic lymphocytic leukemia: a cross-trial comparison of phase 3 studies. Am J Hematol. 2018 Aug 20. doi: 10.1002/ajh.25259. [Epub ahead of print]
 • Fraser G, Cramer P, Demirkan F, Silva RS,Grosicki S, Pristupa A, Janssens A, Mayer J, Bartlett NL, Dilhuydy MS, Pylypenko H, Loscertales J, Avigdor A, Rule S, Villa D, Samoilova O, Panagiotidis P, Goy A, Pavlovsky MA, Karlsson C, Hallek M, Mahler M, Salman M, Sun S, Phelps C, Balasubramanian S, Howes A, Chanan-Khan A. Updated results from the phase 3 HELIOS study of ibrutinib, bendamustine, and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Leukemia. 2018 Oct 12. doi: 10.1038/s41375-018-0276-9. [Epub ahead of print]
 • Dimopoulos MA, Dytfeld D,Grosicki S, Moreau P, Takezako N, Hori M, Leleu X, LeBlanc R, Suzuki K, Raab MS, Richardson PG, Popa McKiver M, Jou YM, Shelat SG, Robbins M, Rafferty B, San-Miguel J. Elotuzumab plus Pomalidomide and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2018 Nov 8;379(19):1811-1822. doi: 10.1056/NEJMoa1805762.
 • Dimopoulos MA, Grosicki S, Jędrzejczak WW, Nahi H, Gruber A, Hansson M, Gupta N, Byrne C, Labotka R, Teng Z, Yang H, Grzasko N, Kumar S. All-oral ixazomib, cyclophosphamide, and dexamethasone for transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma. Eur J Cancer. 2018 Nov 21;106:89-98. doi: 10.1016/j.ejca.2018.09.011.
 • Kumar SK, Grzasko N, Delimpasi S, Jedrzejczak WW,Grosicki S, Kyrtsonis MC, Spencer A, Gupta N, Teng Z, Byrne C, Labotka R, Dimopoulos MA. Phase 2 study of all-oral ixazomib, cyclophosphamide and low-dose dexamethasone for relapsed/refractory multiple myeloma. Br J Haematol. 2018 Nov 20. doi: 10.1111/bjh.15679. [Epub ahead of print]
 • Bodzenta E., GrosickiS. Skuteczność Ruxolitinibu we wtórnym włóknieniu szpiku. Hematologia 2019;10 supl.A:A23-A25.
 • Fraser G, Cramer P, Demirkan F, Silva RS,Grosicki S, Pristupa A, Janssens A, Mayer J, Bartlett NL, Dilhuydy MS, Pylypenko H, Loscertales J, Avigdor A, Rule S, Villa D, Samoilova O, Panagiotidis P, Goy A, Pavlovsky MA, Karlsson C, Hallek M, Mahler M, Salman M, Sun S, Phelps C, Balasubramanian S, Howes A, Chanan-Khan A. Updated results from the phase 3 HELIOS study of ibrutinib, bendamustine, and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. 2019 Apr;33(4):969-980
 • Dimopoulos MA,Grosicki S, Jędrzejczak WW, Nahi H, Gruber A, Hansson M, Gupta N, Byrne C, Labotka R, Teng Z, Yang H, Grzasko N, Kumar S. All-oral ixazomib, cyclophosphamide, and dexamethasone for transplant-ineligible patients with newly diagnosed multiple myeloma. Eur J Cancer. 2019 Jan;106:89-98.
 • Mateos MV, Cavo M, Blade J, Dimopoulos MA, Suzuki K, Jakubowiak A, Knop S, Doyen C, Lucio P, Nagy Z, Pour L, Cook M,Grosicki S, Crepaldi A, Liberati AM, Campbell P, Shelekhova T, Yoon SS, Iosava G, Fujisaki T, Garg M, Krevvata M, Chen Y, Wang J, Kudva A, Ukropec J, Wroblewski S, Qi M, Kobos R, San-Miguel J. Overall survival with daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a randomised, open-label, phase 3 trial. 2020 Jan 11;395(10218):132-141.
 • Kumar SK, Grzasko N, Delimpasi S, Jedrzejczak WW,Grosicki S, Kyrtsonis MC, Spencer A, Gupta N, Teng Z, Byrne C, Labotka R, Dimopoulos MA. Phase 2 study of all-oral ixazomib, cyclophosphamide and low-dose dexamethasone for relapsed/refractory multiple myeloma. Br J Haematol. 2019 Feb;184(4):536-546
 • Burger JA, Barr PM, Robak T, Owen C, Ghia P, Tedeschi A, Bairey O, Hillmen P, Coutre SE, Devereux S,Grosicki S, McCarthy H, Simpson D, Offner F, Moreno C, Dai S, Lal I, Dean JP, Kipps TJ. Long-term efficacy and safety of first-line ibrutinib treatment for patients with CLL/SLL: 5 years of follow-up from the phase 3 RESONATE-2 study. 2020 Mar;34(3):787-798.
 • Thieblemont C, Howlett S, Casasnovas RO, Mounier N, Perrot A, Morschhauser F, Fruchart C, Daguindau N, van Eygen K, Obéric L, Bouabdallah R, Pica GM, Nicolas-Virezelier E, Abraham J, Fitoussi O, Snauwaert S, Eisenmann JC, Lionne-Huyghe P, Bron D, Tricot S, Deeren D, Gonzalez H, Costello R, Le Du K, da Silva MG,Grosicki S, Trotman J, Catalano J, Caballero D, Greil R, Cohen AM, Gaulard P, Roulin L, Takeshita K, Casadebaig ML, Tilly H, Coiffier B. Lenalidomide maintenance for diffuse large B-cell lymphoma patients responding to R-CHOP: quality of life, dosing, and safety results from the randomised controlled REMARC study. Br J Haematol. 2020 Apr;189(1):84-96.
 • van Oers M, Smolej L, Petrini M, Offner F,Grosicki S, Levin MD, Davis J, Banerjee H, Stefanelli T, Hoever P, Geisler C Ofatumumab maintenance prolongs progression-free survival in relapsed chronic lymphocytic leukemia: final analysis of the PROLONG study.Blood Cancer J. 2019 Dec 4;9(12):98.
 • Pluta A, Robak T, Brzozowski K, Stepka K, Wawrzyniak E, Krawczynska A, Czemerska M, Szmigielska-Kaplon A, Grzybowska-Izydorczyk O, Nowicki M, Stelmach P, Kuydowicz M, Gromek T, Hus M, Helbig G,Grosicki S, Bodzenta E, Razny M, Wojcik K, Bolkun L, Kloczko J, Knopinska-Posluszny W, Piekarska A, Hellman A, Sobas M, Wrobel T, Patkowska E, Lech-Maranda E, Warzocha K, Holowiecki J, Giebel S, Wierzbowska A. Early induction intensification with cladribine, cytarabine, and mitoxantrone (CLAM) in AML patients treated with the DAC induction regimen: a prospective, non-randomized, phase II study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG). Leuk Lymphoma. 2020 Mar;61(3):588-603.
 • Sobas M, Czyż A, Montesinos P, Armatys A, Helbig G, Hołowiecka A, Pluta A, Zarzycka E, Piątkowska-Jakubas B, Majcherek M, Lewandowski K, Gołos A, Paluszewska M, Podhorecka M, Oleksiuk J, Skręt A, Hawrylecka D, Guzicka-Kazimierczak RE, Wątek M, Gromek T, Charliński G,Grosicki S, Holojda J, Miśkiewicz W, Martinez-Cuadrón D, Sanz MA, Wróbel T, Wierzbowska A, Giebel S.Outcome of a Real-Life Population of Patients With Acute Promyelocytic Leukemia Treated According to the PETHEMA Guidelines: The Polish Adult Leukemia Group (PALG) Experience. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020 Feb;20(2):105-113.
 • Mateos MV, Cavo M, Blade J, Dimopoulos MA, Suzuki K, Jakubowiak A, Knop S, Doyen C, Lucio P, Nagy Z, Pour L, Cook M,Grosicki S, Crepaldi A, Liberati AM, Campbell P, Shelekhova T, Yoon SS, Iosava G, Fujisaki T, Garg M, Krevvata M, Chen Y, Wang J, Kudva A, Ukropec J, Wroblewski S, Qi M, Kobos R, San-Miguel J. Overall survival with daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a randomised, open-label, phase 3 trial. 2020 Jan 11;395(10218):132-141
 • Goldman-Mazur S, Jurczyszyn A, Castillo JJ, Waszczuk-Gajda A, Grząśko N, Radocha J, Bittrich M, Kortüm KM, Gozzetti A, Usnarska-Zubkiewicz L, Davila Valls J, Jayabalan DS, Niesvizky R, Kelman J, Coriu D, Rosiñol L, Szukalski Ł, González-Calle V, Mateos MV, Jamroziak K, Hus I, Avivi I, Cohen Y, Suska A, Chappell A, Madduri D, Chhabra S, Kleman A, Hari P, Delforge M, Robak P, Gentile M, Kozłowska I, Goldberg SL, Czepiel J, Silbermann R, Olszewski AJ, Barth P, Mikala G, Chim CS, Długosz-Danecka M,Grosicki S, Vesole DH. A multicenter retrospective study of 223 patients with t(14;16) in multiple myeloma. Am J Hematol. 2020 May;95(5):503-509
 • Mateos MV, Nahi H, Legiec W,Grosicki S, Vorobyev V, Spicka I, Hungria V, Korenkova S, Bahlis N, Flogegard M, Bladé J, Moreau P, Kaiser M, Iida S, Laubach J, Magen H, Cavo M, Hulin C, White D, De Stefano V, Clemens PL, Masterson T, Lantz K, O’Rourke L, Heuck C, Qin X, Parasrampuria DA, Yuan Z, Xu S, Qi M, Usmani SZ. Subcutaneous versus intravenous daratumumab in patients with relapsed or refractory multiple myeloma (COLUMBA): a multicentre, open-label, non-inferiority, randomised, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2020 May;7(5):e370-e380.
 • Tausch E, Beck P, Schlenk RF, Jebaraj BJ, Dolnik A, Yosifov DY, Hillmen P, Offner F, Janssens A, Babu KG,Grosicki S, Mayer J, Panagiotidis P, McKeown A, Gupta IV, Skorupa A, Pallaud C, Bullinger L, Mertens D, Döhner H, Stilgenbauer S Prognostic and predictive role of gene mutations in chronic lymphocytic leukemia: results from the pivotal phase III study COMPLEMENT1. 2020 Jan 9:haematol.2019.229161.
 • Szeja N,Grosicki S. Refeeding syndrome in hematological cancer patients – current approach. Expert Rev Hematol. 2020 Mar;13(3):201-212
 • Grosicki S, Bednarczyk M, Janikowska G.  Heat shock proteins as a new, promising target of multiple myeloma therapy. Expert Rev Hematol. 2020 Feb;13(2):117-126.
 • Chyra Z, Sevcikova T, Vojta P, Puterova J, Brozova L, Growkova K, Filipova J, Zatopkova M,Grosicki S, Barchnicka A, Jedrzejczak WW, Waszczuk-Gajda A, Jungova A, Mikulasova A, Hajduch M, Mokrejs M, Pour L, Stork M, Harvanova L, Mistrik M, Mikala G, Robak P, Czyz A, Debski J, Usnarska-Zubkiewicz L, Jurczyszyn A, Stejskal L, Morgan G, Kryukov F, Budinska E, Simicek M, Jelinek T, Hrdinka M, Hajek R. Heterogenous mutation spectrum and deregulated cellular pathways in aberrant plasma cells underline molecular pathology of light-chain amyloidosis. 2020 May 7:haematol.2019.239756.
 • Grosicki S, Lech-Maranda E, Govind Babu K, Rybka J, Litvinskaya E, Loscertales J, Kriachok I, Kłoczko J, Rekhtman G, Homenda W, Blonski J, Stefanelli T, Vincent G, Banerjee H, Robak T. A 5-year follow-up to evaluate the efficacy and safety of ofatumumab added to fludarabine and cyclophosphamide in patients with relapsed chronic lymphocytic leukemia: final analysis of the COMPLEMENT 2 trial. Leuk Lymphoma. 2020 Feb 28:1-4.
 • Salomon-Perzyński A, Bluszcz A, Krzywdzińska A, Spyra-Górny Z, Jakacka N, Barankiewicz J, Borg K, Solarska I, Szpila T, Puła B,Grosicki S, Jamroziak K. The impact of cytogenetic evolution and acquisition of del(17p) on the prognosis of multiple myeloma patients. Pol Arch Intern Med. 2020 Apr 27. doi: 10.20452/pamw.15316. Online ahead of print.
 • Offner F, Robak T, Janssens A, Govind Babu K, Kloczko J, Grosicki S, Mayer J, Panagiotidis P, Schuh A, Pettitt A, Montillo M, Werner O, Vincent G, Khanna S, Hillmen P. A five-year follow-up of untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia treated with ofatumumab and chlorambucil: final analysis of the Complement 1 phase 3 trial. Br J Haematol. 2020 Mar 31. doi: 10.1111/bjh.16625. Online ahead of print
 • Miklos U, Strugov V, Lewerin C, Grosicki S, Mazur G, Steurer M, Montillo M, Kryachok I, Middeke JM, Rekhtman G, Stefanelli T, Vincent G, Govindaraju S, Österborg A. Five-year survival follow-up of a phase III randomised trial comparing ofatumumab versus physicians’ choice for bulky fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukaemia: a short report. Br J Haematol. 2020 May;189(4):689-693.
 • Rozłucka L, Semik-Grabarczyk E, Pietrukaniec M, Żak-Gołąb A, Grabarczyk M, Grosicki S, Holecki M Demyelinating polyneuropathy and lymphoplasmacytic lymphoma coexisting in 36-year-old man: A case report. World J Clin Cases 2020 Jun 26;8(12):2566-2573.
 • Fraser GAM, Chanan-Khan A, Demirkan F, Santucci Silva R,Grosicki S, Janssens A, Mayer J, Bartlett NL, Dilhuydy MS, Loscertales J, Avigdor A, Rule S, Samoilova O, Pavlovsky MA, Goy A, Mato A, Hallek M, Salman M, Tamegnon M, Sun S, Connor A, Nottage K, Schuier N, Balasubramanian S, Howes A, Cramer P Final 5-year findings from the phase 3 HELIOS study of ibrutinib plus bendamustine and rituximab in patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Leuk Lymphoma. 2020 Aug 6:1-10.
 • Dimopoulos MA, Lonial S, White D, Moreau P, Weisel K, San-Miguel J, Shpilberg O,Grosicki S, Špička I, Walter-Croneck A, Magen H, Mateos MV, Belch A, Reece D, Beksac M, Spencer A, Oakervee H, Orlowski RZ, Taniwaki M, Röllig C, Einsele H, Matsumoto M, Wu KL, Anderson KC, Jou YM, Ganetsky A, Singhal AK, Richardson PG. Elotuzumab, lenalidomide, and dexamethasone in RRMM: final overall survival results from the phase 3 randomized ELOQUENT-2 study. Blood Cancer J. 2020 Sep 4;10(9):91. doi: 10.1038/s41408-020-00357-4.
 • Masternak M, Puła B, Knap J, Waszczuk-Gajda A, Drozd-Sokołowska J, Wdowiak K, Grosicki S, Kozłowska I, Kaźmierczak M, Łabędź A, Szukalski Ł, Wiśniewski K, Subocz E, Hałka J, Szymczyk A, Hus M, Jamroziak K, Giannopoulos K. Mean Platelet Volume Has Prognostic Value in Chronic Lymphocytic Leukemia. Cancer Manag Res. 2020 Oct 12;12:9977-9985. doi: 10.2147/CMAR.S246385. eCollection 2020.PMID: 33116854
 • Grosicki S, Simonova M, Spicka I, Pour L, Kriachok I, Gavriatopoulou M, Pylypenko H, Auner HW, Leleu X, Doronin V, Usenko G, Bahlis NJ, Hajek R, Benjamin R, Dolai TK, Sinha DK, Venner CP, Garg M, Gironella M, Jurczyszyn A, Robak P, Galli M, Wallington-Beddoe C, Radinoff A, Salogub G, Stevens DA, Basu S, Liberati AM, Quach H, Goranova-Marinova VS, Bila J, Katodritou E, Oliynyk H, Korenkova S, Kumar J, Jagannath S, Moreau P, Levy M, White D, Gatt ME, Facon T, Mateos MV, Cavo M, Reece D, Anderson LD Jr, Saint-Martin JR, Jeha J, Joshi AA, Chai Y, Li L, Peddagali V, Arazy M, Shah J, Shacham S, Kauffman MG, Dimopoulos MA, Richardson PG, Delimpasi S. Once-per-week selinexor, bortezomib, and dexamethasone versus twice-per-week bortezomib and dexamethasone in patients with multiple myeloma (BOSTON): a randomised, open-label, phase 3 trial. 2020 Nov 14;396(10262):1563-1573. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32292-3.
 • Dimopoulos M, Sanz RG, Lee HP, Trneny M, Varettoni M, Opat S, D’Sa S, Owen RG, Cull G, Mulligan S, Czyz J, Castillo JJ, Motta M, Siddiqi T, Gironella Mesa M, Granell Gorrochategui M, Talaulikar D, Zinzani PL, Askari E,Grosicki S, Oriol A, Rule S, Kloczko J, Tedeschi A, Buske C, Leblond V, Trotman J, Chan WY, Michel J, Schneider J, Tan Z, Cohen A, Huang J, Tam CS. Zanubrutinib for the treatment of MYD88 wild-type Waldenström macroglobulinemia: a substudy of the phase 3 ASPEN trial. Blood Adv. 2020 Dec 8;4(23):6009-6018.
 • Grosicki S, Bednarczyk M, Barchnicka A, Grosicka O Elotuzumab in the treatment of relapsed and refractory multiple myeloma. Future Oncol. 2021 Jan 22. doi: 10.2217/fon-2020-1088.
 • Fowler NH, Samaniego F, Jurczak W, Ghosh N, Derenzini E, Reeves JA, Knopińska-Posłuszny W, Cheah CY, Phillips T, Lech-Maranda E, Cheson BD, Caimi PF,Grosicki S, Leslie LA, Chavez JC, Fonseca G, Babu S, Hodson DJ, Shao SH, Burke JM, Sharman JP, Law JY, Pagel JM, Miskin HP, Sportelli P, O’Connor OA, Weiss MS, Zinzani PL. Umbralisib, a Dual PI3Kδ/CK1ε Inhibitor in Patients With Relapsed or Refractory Indolent Lymphoma.  J Clin Oncol. 2021 Mar 8:JCO2003433. doi: 10.1200/JCO.20.03433.
 • Libura M, Bialopiotrowicz E, Giebel S, Wierzbowska A, Roboz GJ, Piatkowska-Jakubas B, Pawelczyk M, Gorniak P, Borg K, Wojtas M, Florek I, Matiakowska K, Jazwiec B, Solarska I, Noyszewska-Kania M, Piechna K, Zawada M, Czekalska S, Salamanczuk Z, Karabin K, Wasilewska K, Paluszewska M, Urbanowska E, Gajkowska-Kulik J, Semenczuk G, Rybka J, Wrobel T, Ejduk A, Kata D,Grosicki S, Robak T, Pluta A, Kominek A, Piwocka K, Pyziak K, Sroka-Porada A, Wrobel A, Przybylowicz A, Wojtaszewska M, Lewandowski K, Gil L, Piekarska A, Knopinska W, Bolkun L, Warzocha K, Kuliczkowski K, Sacha T, Basak G, Jedrzejczak WW, Holowiecki J, Juszczynski P, Haus O.IDH2 mutations in patients with normal karyotype AML predict favorable responses to daunorubicin, cytarabine and cladribine regimen. Sci Rep. 2021 May 11;11(1):10017. doi: 10.1038/s41598-021-88120-y.
 • Quach H, Nooka A, Samoylova O, Venner CP, Kim K, Facon T, Spencer A, Usmani SZ,Grosicki S, Suzuki K, Delimpasi S, Weisel K, Obreja M, Zahlten-Kumeli A, Mateos MV. Carfilzomib, dexamethasone and daratumumab in relapsed or refractory multiple myeloma: results of the phase III study CANDOR by prior lines of therapy. Br J Haematol. 2021 May 28. doi: 10.1111/bjh.17541.
 • Richard S, Chari A, Delimpasi S, Simonova M, Spicka I, Pour L, Kriachok I, Dimopoulos MA, Pylypenko H, Auner HW, Leleu X, Usenko G, Hajek R, Benjamin R, Dolai TK, Sinha DK, Venner CP, Garg M, Stevens DA, Quach H, Jagannath S, Moreau P, Levy M, Badros A, Anderson LD Jr, Bahlis NJ, Facon T, Mateos MV, Cavo M, Chang H, Landesman Y, Chai Y, Arazy M, Shah J, Shacham S, Kauffman MG,Grosicki S, Richardson PG. Selinexor, bortezomib, and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone in previously treated multiple myeloma: Outcomes by cytogenetic risk. Am J Hematol. 2021 Jun 1. doi: 10.1002/ajh.26261.
 • Knop S, Mateos MV, Dimopoulos MA, Suzuki K, Jakubowiak A, Doyen C, Lucio P, Nagy Z, Usenko G, Pour L, Cook M,Grosicki S, Crepaldi A, Liberati AM, Campbell P, Shelekhova T, Yoon SS, Losava G, Fujisaki T, Garg M, Wang J, Wroblewski S, Kudva A, Gries KS, Fastenau J, San-Miguel J, Cavo M. Health-related quality of life in patients with newly diagnosed multiple myeloma ineligible for stem cell transplantation: results from the randomized phase III ALCYONE trial. BMC Cancer. 2021 Jun 2;21(1):659. doi: 10.1186/s12885-021-08325-2.
 • Sanchez L, Leleu X, Beaumont JL, Yu H, Hudgens S, Simonova M, Auner HW, Quach H, Delimpasi S, Špička I, Pour L, Kriachok I, Dimopoulos MA, Usenko G, Hájek R, Benjamin R, Sinha DK, Venner C, Illmer T, Garg MK, Stevens DA, Jagannath S, Levy M, Anderson LD Jr, Bahlis NJ, Facon T, Cavo M, Chai Y, Ma X, Tang S, Leong H, Shah J, Shacham S, Kauffman M, Richardson P,Grosicki S. Peripheral neuropathy symptoms, pain, and functioning in previously treated multiple myeloma patients treated with selinexor, bortezomib, and dexamethasone. Am J Hematol. 2021 Jun 23. doi: 10.1002/ajh.26282.
 • Bernard S, Ghesquieres H, Casasnovas RO, Griolet S, Gomes da Silva M, Feugier P, Morschhauser F, Trotman J, Renaud L, Greil R, García-Sancho AM,Grosicki S, van Eygen K, Copie-Bergman C, Haioun C, Thieblemont C. Incidence of central nervous system relapses in patients with DLBCL treated with lenalidomide as maintenance after R-CHOP. Blood Adv. 2021 Aug 10;5(15):2965-2968. doi: 10.1182/bloodadvances.2021004766.Auner HW, Gavriatopoulou M, Delimpasi S, Simonova M, Spicka I, Pour L, Dimopoulos MA, Kriachok I, Pylypenko H, Leleu X, Doronin V, Usenko G, Hajek R, Benjamin R, Dolai TK, Sinha DK, Venner CP, Garg M, Stevens DA, Quach H, Jagannath S, Moreau P, Levy M, Badros A, Anderson LD Jr, Bahlis NJ, Facon T, Mateos MV, Cavo M, Chai Y, Arazy M, Shah J, Shacham S, Kauffman MG, Richardson PG,Grosicki S.Effect of Age and Frailty on the Efficacy and Tolerability of Once-Weekly Selinexor, Bortezomib, and Dexamethasone in Previously Treated Multiple Myeloma.Am J Hematol. 2021 Mar 23. doi: 10.1002/ajh.26172.
 • Grosicki S, Moreau P, Kauffman MG, Dimopoulos MA, Richardson PG, Delimpasi S Multiple myeloma triplet therapies: baseline characteristics and control groups – Authors’ reply. 2021 May 1;397(10285):1621-1623. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00271-3
 • Mateos MV, Gavriatopoulou M, Facon T, Auner HW, Leleu X, Hájek R, Dimopoulos MA, Delimpasi S, Simonova M, Špička I, Pour L, Kriachok I, Pylypenko H, Doronin V, Usenko G, Benjamin R, Dolai TK, Sinha DK, Venner CP, Garg M, Stevens DA, Quach H, Jagannath S, Moreau P, Levy M, Badros AZ, Anderson LD Jr, Bahlis NJ, Cavo M, Chai Y, Jeha J, Arazy M, Shah J, Shacham S, Kauffman MG, Richardson PG,Grosicki S. Effect of prior treatments on selinexor, bortezomib, and dexamethasone in previously treated multiple myeloma. J Hematol Oncol. 2021 Apr 13;14(1):59. doi: 10.1186/s13045-021-01071-9.
 • Mateos MV, Dimopoulos MA, Cavo M, Suzuki K, Knop S, Doyen C, Lucio P, Nagy Z, Pour L,Grosicki S, Crepaldi A, Liberati AM, Campbell P, Yoon SS, Iosava G, Fujisaki T, Garg M, Iida S, Bladé J, Ukropec J, Pei H, Van Rampelbergh R, Kudva A, Qi M, San-Miguel J. Daratumumab Plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone Versus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone in Transplant-Ineligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Frailty Subgroup Analysis of ALCYONE. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2021 Jun 18:S2152-2650(21)00210-X. doi: 10.1016/j.clml.2021.06.005.
 • Plesner T, Dimopoulos MA, Oriol A, San-Miguel J, Bahlis NJ, Rabin N, Suzuki K, Yoon SS, Ben-Yehuda D, Cook G, Goldschmidt H,Grosicki S, Qin X, Fastenau J, Garvin W, Carson R, Renaud T, Gries KS Health-related quality of life in patients with relapsed or refractory multiple myeloma: treatment with daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone in the phase 3 POLLUX trial. Br J Haematol. 2021 Jul;194(1):132-139. doi: 10.1111/bjh.17435

 

 • II. Doniesienia zjazdowe
 • Krzemień S., Krawczyk M., Rudzka E., Giebel S., Grosicki S., Hołowiecki J.: Wstępne wyniki leczenia z użyciem mitoksantronu w nawrotowych postaciach ostrych białaczek limfoblastycznych u dorosłych. XVII Zjazd PTH i T, Kraków 25-26.09.1997. Acta Haematol. Polonica, 28, supl. 3, 1997, 236-237.
 • Krzemień S., Hołowiecka B., Krawczyk M., Giebel S., Grosicki S., Hołowiecki J.: Wstępna ocena skuteczności terapii z użyciem preparatu 2-CDA w białaczkach i chłoniakach. XVII Zjazd PTH i T, Kraków 25-26.09.1997. Acta Haematol. Polonica, 28, supl. 3, 1997, 254-255.
 • Krzemień S., Krawczyk M., Rudzka E., Giebel S., Grosicki S., Hołowiecki J.: Wyniki leczenia nawrotowych postaci ostrych białaczek limfoblastycznych u dorosłych przy pomocy polichemioterapii z wykorzystaniem mitoksantronu. Mitoksantron i amsakryna w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i limforetikularnego. Materiały sesji satelitarnej XVII Zjazdu PTH i T sponsorowanej przez Przeds. Farm. JELFA, Kraków 24-26.09.1997, 9-11.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Giebel S., Kyrcz-Krzemień S., Krawczyk M.: 2-CDA in treatment of refractory AML patients – preliminary results. New Trends in the Treatment of Acute Leukaemia. Dubrovnik, Croatia, 06-09.09.1998
 • Grosicki S., Hołowiecki J., Wojnar J., Raczek E.: Allotransplantacja szpiku kostnego w przebiegu przewlekłej białaczki eozynofilowej (CEL); ocena chimeryzmu potransplantacyjnego. IV Kongres PTT, Wrocław 20-22.05.1999, 251-252.
 • Krzemień S., Grosicki S., Giebel S., Hołowiecki J.: Wstępne wyniki „podwójnego leczenia indukującego remisję” u pacjentów z ostrą białaczka szpikową. XVIII Zjazd PTH i T, Łódź 24-26.06.1999. Acta Haematologica Polonica 1999, 30, supl. 1, 225.
 • Krzemień S., Grosicki S., Giebel S., Hołowiecki J.: Wstępne wyniki leczenia indukującego remisję i reindukującego z użyciem 2-CDA w ostrej białaczce szpikowej (MLA). XVIII Zjazd PTH i T, Łódź 24-26.06.1999. Acta Haematologica Polonica 1999, 30, supl. 1, 227.
 • Grosicki S., Hołowiecki J., Wojnar J., Raczek E.: Allotransplantacja szpiku kostnego w przebiegu przewlekłej białaczki eozynofilowej (CEL) z oceną chimeryzmu potransplantacyjnego. XVIII Zjazd PTH i T, Łódź 24-26.06.1999. Acta Haematologica Polonica 1999, 30, supl. 1, 310-311.
 • Hołowiecki J., Krzemień S., Giebel S., Jagoda K., Krawczyk M., Kopera M., Wojnar J., Wojciechowska M., Hołowiecka B., Grosicki S., Hellmann A., Dmoszyńska A., Paluszewska M., Robak T., Konopka L., Maj S., Skotnicki A., Zawilska K.: A randomized multicentre study to evaluate Lenograstim administered in time sequenced settings during the remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia. V-th Annual Meeting of the European Haematology Association, Birmingham 25-28.06.2000. Haematol. J., 2000, Vol. 1, Suppl. 1, 23(090).
 • Hołowiecki J., Giebel S., Krawczyk M., Wojnar J., Kachel Ł., Kopera M., Krużel T., Hołowiecka B., Jagoda K., Grosicki S.: CAV conditioning and autologous transplantation of bone marrow preserved in 4oC for high risk adult ALL patients – a single center experience. 42-th Annual Meeting of ASH, 1-5.12.2000. Blood 2000, 96, 11, 428a, 1838.
 • J.Hołowiecki., J.Wojnar., S.Giebel., M.Krawczyk., B.Hołowiecka., Ł.Kachel., S.Grosicki : Autologous hematopoietic stemcell transplantation in 100 high risk Hodgkin disease patients – Single center experience. V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Mikołajki 19-21.04.2001., 138.
 • J.Hołowiecki., J.Wojnar., S.Giebel., M.Krawczyk., B.Hołowiecka., Ł.Kachel., S.Grosicki : Autologous bone marrow transplantation without cryopreservation for high risk adult all patients- a single center experience. V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Mikołajki 19-21.04.2001, 157.
 • J.Hołowiecki., T.Robak., S.Krzemień., S.Grosicki., A.Hellmann., A.Skotnicki., W.Jędrzejczak.,L.Konopka., E.Kuliczkowski., S.Maj., M.Komarnicki., A.Pluta., A.Dmoszyńska., J.Kłoczko., O.Haus., K.Sułek : „Wstępne wyniki randomizowanego, prospektywnego i porównawczego z leczeniem standardowym DA badania DAC. Opracowanie i ocena oryginalnego leczenia ostrej białaczki szpikowej(O.B.S.) u dorosłych (daunorubicyna, arabinozyd cytozyny 3+7) z dodatkowym użyciem 2-chloro-2-deoksyadenozyny (2-CDA)”. XIX Zjazd PTHiT., 12-15.09.2001 r., – Białystok, Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, supl.2., 385-386.
 • J.Hołowiecki., T.Robak., S.Krzemień., S.Grosicki., A.Hellmann., A.Skotnicki., W.Jędrzejczak., L.Konopka., K.Kuliczkowski., B.Zdziarska., K.Zawilska., S.Maj., M.Komarnicki., A.Pluta., A.Dmoszyński., J.Kłoczko., O.Haus., K.Sułek : „Ocena tolerancji leczenia DAC-7 (Ara-C, DNR i 2-CDA) u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML)- badanie fazy drugiej”. XIX Zjazd PTHiT, 12-15.09.2001 r, – Białystok, Acta Haematologica Polonica,2001,32, supl.2.,386-387.
 • J.Hołowiecki., J.Wojnar., S.Giebel.,M.Krawczyk-Kulis., B.Hołowiecki., K.Jagoda.,S.Grosicki :”Autologous transplantation of not cryopreserved bone marrow – a good option for high risk adult all patients” XIX Zjazd PTHiT, 12-15.09.2001 r, -Białystok, Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, supl. 2., 387.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Krzemień S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Kuliczkowski K., Konopka L., Zdziarska B., Pluta A., Dmoszyńska A., Maj S., Giebel S., Zawilska K., Komarnicki M., Kłoczko J.: An original, multicenter, randomized phase III trial comparing 2-CDA combined with Cytarabine and Daunorubicine (DA-7) for remission induction therapy in newly diagnosed, adult Acute Myeloid Leukemia. 43-rd Annual Meeting of ASH, Orlando, USA 7-11.12.2001. Blood 2001, 98, 11, 592a, abs. 2481.
 • Hołowiecki J., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Grosicki S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Zawilska K., Maj S., Komarnicki M., Pluta A., Dmoszyńska A., Kłoczko J., Haus O., Sułek K.: Leczenie indukujące pierwszego rzutu DAC-7 z użyciem Ara-C, DNR i 2-CDA u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) – wstępna ocena skuteczności i tolerancji terapii. Acta Haematologica Polonica 2001, 32, Supl. 3, 21-22. Sesja naukowa z okazji 50-lecia IHiT, Warszawa 1-2.06.2001. Hołowiecki J., Giebel S., Krzemień S., Krawczyk M., Jagoda K., Hellmann A., Dmoszyńska A., Robak T., Jędrzejczak W., Maj S., Konopka L., Skotnicki A., Wojnar J., Hołowiecka B., Kopera M., Grosicki S.: Time sequesced G-CSF in the treatment of adult ALL – four years follow-up of PALG 4-96 study. The Hematology Journal 3, Suppl. 1, 2002, 216. 7-th Meeting of European Hematology Association, Florence, Italy 6-9.06.2002.
 • Hołowiecki J., Wojnar J., Giebel S., Krawczyk M., Grosicki S.: Autologous transplantation of not cryopreserved bone marrow – A good option for high-risk adult ALL patients. 28-th Meeting of EBMT, Montreux, Szwajcaria, 24-27.03.2002. Bone Marrow Transplantation 2002, 29, Suppl. 2, 76-77.
 • Hołowiecki J., Giebel S., Wojnar J., Krawczyk M., Grosicki S., Helbig G.: The overall survival rate of 61% at ten years for high-risk adult ALL patients treated in first complete remission with autologous transplantation of non-cryopreserved bone marrow. 44 Annual Meeting of ASH, Philadelphia, 6-10.12.2002. Blood 100, 11, 476b-477b, 5487.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Krzemień S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Giebel S., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Dmoszyńska A., Mariańska B., Pluta A., Zawilska K., Komarnicki M., Kłoczko J., Haus O., Stella-Hołowiecka B., Baran W., Jakubas B., Paluszewska M., Wrzesień-Kuś A., Kiełbiński M.: Addition of 2-CDA to Daunorubicin and Cytarabine results in higher CR rate after a single course of induction treatment in AML and improves outcome in patients with adverse prognostic factors. A randomized, multicenter, phase III study. 44 Annual Meeting of ASH, Philadelphia, 6-10.12.2002. Blood 100, 11, 155a, 580.
 • Hołowiecki J., Giebel S., Krzemień S., Krawczyk M., Jagoda K., Kopera M., Hołowiecka B., Grosicki S., Hellmann A., Dmoszyńska A., Paluszewska M., Robak T., Konopka L., Maj S., Wojnar J., Wojciechowska M., Skotnicki A.., Baran W., Cioch M., on behalf of PALG: Time sequenced G-CSF in the treatment of adult ALL – four years follow-up of PALG 4-96 study. 7-th Annual Meeting of the European Haematology Association-Free Papers. Florence, Italy, 6-9.06.2002. Monduzzi Editore, Italy, 2002, 171-174.
 • Hołowiecki J., Kata D., Giebel S., Grosicki S., Stella-Hołowiecka B., Kachel Ł., Markiewicz M., Saduś-Wojciechowska M., Wojnar J., Krawczyk-Kuliś M.: Intensive time – and dose-escalated multi-agent conditioning chemotherapy with autotransplantation for refractory or relapsed Hodgkin’s disease – a pilot study. VI Konferencja PTHiT Lublin, 16-17.05.2003, Acta Haematologica Polonica 34, supl. 1, 2003, 41-42.
 • Wrzesień-Kuś A., Wierzbowska A., Lech-Marańda E., Sobczak-Pluta A., Hołowiecki J. Kyrcz-Krzemień S., Grosicki S., Dmoszyńska A., Hellmann A., Kuliczkowski K., Robak T.: The combination of 2-CDA, Cytarabine, Mitoxantrone and G-CSF (CLAG-M) as induction therapy in resistant and relapsed acute myeloid leukemia. Phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG). 9-th Congress of the European Hematology Association, Geneva 10-13.06.2004. The Hematology Journal 2004, 5, suppl. 2, 32-33.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Krzemień S., Giebel S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Dmoszyńska A.: Addition of Cladribine to the standard AML treatment improves long-term outcome in high tumor burden and older that 40 years acute myeloid leukemia patients. Five-year follow-up of the PALG (PALG 1999 DAC vs. DA study). 46 Annual Meeting of American Society of Hematology, San Diego, USA 4-7.12.2004, Blood 2004, 104, 11, 497a, 1795.
 • Grosicki S., Hołowiecki J., Giebel S., Haus O., Stella-Hołowiecka B., Jagoda K., Bartkowska-Chrobok A.: Independent prognostic significance of cytogenetics, immunophenotype, tumor burden, and age in Acute Myeloid Leukemia. Analysis of patients treated within PALG 1999 prospective, randomized study. 46 Annual Meeting of American Society of Hematology, San Diego, USA 4-7.12.2004, Blood 2004, 104, 11, 183b, 4395.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Krzemień S., Skotnicki A., Warzocha K., Zdziarska B., Stella-Hołowiecka B., Krawczyk-Kuliś M., Kopera M., Wojciechowska M.: Daunorubicin, Cytarabine and Fludarabine (DAF) for the treatment of relapsed/refractory Acute Myeloid Leukemia. Phase II study by the PALG. 46 Annual Meeting of American Society of Hematology, San Diego, USA 4-7.12.2004, Blood 2004, 104, 11, 210b, 4507.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Dmoszyńska A., Mariańska B., Robak T., Giebel S., Wojnar J., Krawczyk-Kuliś M., Wojciechowska M.: Addition of purine analogous to induction/consolidation regimen does not impair peripheral blood stem cell mobilization and bone marrow harvest for autotransplantation in Acute Myeloid Leukemia. 46 Annual Meeting of American Society of Hematology, San Diego, USA 4-7.12.2004, Blood 2004, 104, 11, 384b, 5198.
 • Grosicki S., Hołowiecki J., Krzemień S., Giebel S.: Ocena wartości wskaźników prognostycznych u chorych z ostrą białaczką szpikową leczonych daunorubicyną/cytarabiną z kladrybiną lub bez kladrybiny według programu PALG 1999. 35 Zjazd TIP, Katowice 9-12.09.2004. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004, 112, , supl. 1, 442.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Krzemien S., Giebel S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Dmoszyńska A., Mariańska B., Pluta A., Zawilska K., Komarnicki M., Kłoczko J., Sułek K., Haus O., Hołowiecka B.: Dodanie kladrybiny do daunorubicyny i cytarabiny zwiększa częstość remisji po pierwszsym cyklu leczenia indukującego w ostrej białaczce szpikowej – wieloośrodkowe rdomizowane badanie III fazy. 35 Zjazd TIP, Katowice 9-12.09.2004. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004, 112, , supl. 1, 443.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Krzemień S., Hellmann A., Baran W., Skotnicki A., Jakubas B., Jędrzejczak W., Paluszewska M., Dmoszyńska A., Mariańska B., Robak T., Giebel S.: Dodanie kladrybiny do leczenia indukująco-konsolidującego nie upośledza mobilizacji komórek macierzystych krwi obwodowej i operacyjnego pobrania szpiku do autotransplantacji u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. 35 Zjazd TIP, Katowice 9-12.09.2004. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004, 112, supl. 1, 444.
 • Helbig G., Stella-Hołowiecka B., Grosicki S., Barański A., Reiter A., Hochhaus A., Hołowiecki J.: The incidence of FIP1L1/PDGFRalpha fusion protein in patients with hypereosinophilic syndrome. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTHiT „Chronic Myeloid and Lymphoid Malignancies”, Lublin 19-21.05.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, 36, supl. 1, 233.
 • Grosicki S., Hołowiecki J., Giebel S., Haus O., Stella-Hołowiecka B., Jagoda K., Chrobak A.: Cytogenetics, immunophenotype, tumor burden, and age as an independent prognostic factors in acute myeloid leukemia. Analysis of patients treated within PALG 1999 prospective, randomized study. 10-th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden 2-5.06.2005. The Hematology Journal 90, suppl. 2, 2005, 1, 1.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Wach M., Mariańska B., Robak T., Giebel S., Krawczyk-Kuliś M., Wojnar J., Saduś-Wojciechowska M.: Addition of purine analogues to induction/consolidation regimen does not impair peripheral blood and bone marrow stem cell harvest for autotransplantation in acute myeloid leukemia. 10-th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden 2-5.06.2005. The Hematology Journal 90, suppl. 2, 2005, 9, 22.
 • Wrzesień-Kuś A., Robak T., Wierzbowska A., Lech-Marańda E., Pluta A., Wawrzyniak E., Kuliczkowski K., Mazur G., Kiełbiński M., Dmoszyńska A., Wach M., Hellmann A., Baran W., Hołowiecki J., Kyrcz-Krzemień S., Grosicki S.: A multicenter, phase II study of a combination of cladribine, cytarabine, mitoxantrone and G-CSF (CLAG-M) as induction therapy in refractory AML – a report of PALG. 10-th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden 2-5.06.2005. The Hematology Journal 90, suppl. 2, 2005, 27, 11.
 • Grosicka A., Grosicki S., Wandzel P.: Samoistna remisja limfadenopatii (choroby Kikuchi-Fujimoto) z ogniskową parakeratozą skórną. XXI Zjazd PTHiT, Wisła 8-10.09.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, Supl. 2, 36, 67, 130.
 • Helbig G., Stella-Hołowiecka B., Grosicki S., Barański A., Mazurek J., Kniewska I., Krawczyk M., Grudziecka E., Bartkowska-Chrobok A., Reiter A., Hochhaus A., Hołowiecki J.: The long-term follow-up of patients with prolonged hypereosinophilia. Focus on imatinib mesylate as a potential curative agent in resistant and advanced cases of hypereosinophilic syndrome (HES) and chronic eosinophilic leukemia (CEL). XXI Zjazd PTHiT, Wisła 8-10.09.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, Supl. 2, 36, 74, 137-138.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Krzemień S., Giebel S., Robak T., Hellmann A., Skotnicki A., Jędrzejczak W., Kuliczkowski K., Dmoszyńska A., Haus O., Stella-Hołowiecka B., Baran W., Jakubas B., Paluszewska M., Wierzbowska A., Kiełbiński M., Wach M.: Cladribine added to the standard AML treatment improves long-term outcome in high tumor burden and older than 40 years acute myeloid leukemia patients. Six-years follow-up of the DAC vs. DA Study. XXI Zjazd PTHiT, Wisła 8-10.09.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, Supl. 2, 36, 77, 140-141.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Kyrcz-Krzemień S., Czerw T., Skotnicki A., Robak T., Kłoczko J., Dmoszyńska A., Hellmann A., Kuliczkowski K., Jakubas B., Wierzbowska A., Mazgajska K., Wach M., Baran W., Kiełbiński M.: Wstepne wyniki prospektywnego, randomizowanego, wieloośrodkowego badania porównującego skuteczność programów leczenia indukującego remisję DAF (arabinozyd cytozyzny, daunorubicyna, fludarabina), DAC (analogiczne z kladrybiną) i standardowego DA w noworozpoznanych ostrych białaczkach szpikowych u dorosłych. Badanie fazy trzeciej grupy PALG. XXI Zjazd PTHiT, Wisła 8-10.09.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, Supl. 2, 36, 78, 141-142.
 • Hołowiecki J., Grosicki S., Krzemień S., Skotnicki A., Warzocha K., Zdziarska B., Stella-Hołowiecka B., Krawczyk-Kuliś M., Kopera M., Wojciechowska M.: Phase II study on using DAF regimen (daunorubicin, AraC, fludarabine) as the induction regimen of relapsed/refractory acute myeloid leukemia. PALG AML 1/2004 study. XXI Zjazd PTHiT, Wisła 8-10.09.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, Supl. 2, 36, 79, 142-143.
 • Wrzesien-Kuś A., Robak T., Wierzbowska A., Lech-Marańda E., Pluta A., Wawrzyniak E., Krawczyńska A., Kuliczkowski K., Mazur G., Kiełbiński M., Dmoszyńska A., Wach M., Hellmann A., Baran W., Hołowiecki J., Kyrcz-Krzemień S., Grosicki S.: Ocena skuteczności leczenia indukującego ostrej białaczki szpikowej lekoopornej i nawrotowej 2-chlorodeoksyadenozyną, cytarabiną, mitoksantronem i G-CSF (CLAG-M) – wieloośrodkowe badanie prospektywne PALG. XXI Zjazd PTHiT, Wisła 8-10.09.2005. Acta Haematologica Polonica 2005, Supl. 2, 36, 278, 320-321.
 • HołowieckiJ., Grosicki S., Kyrcz-Krzemień S., Kłoczko J., Sułek K., Hellmann A., Skotnicki A., Kuliczkowski K., Zawilska K., Robak T., Dmoszyńska A., Warzocha K.: Prospective, randomized, multicenter phase III, PALG study comparing DAF (DNR+AraC+Fludarabine), DAC (DNR+AraC+Cladribine), and standard DA regimen in induction of untreated acute myeloid leukemia patients – first report. 47-th Annual Meeting of ASH, 10-13.12.2005 Atlanta, USA. Blood 2005, 106, 11, 4616, 233b.
 • Hołowiecki J., Giebel S., Krawczyk-Kuliś M., Saduś-Wojciechowska M., Kachel Ł., Wojnar J., Stella-Hołowiecka B., Grosicki S.: Autologous transplantation of non-cryopreserved bone marrow for the treatment of high-risk adult acute lymphoblastic leukemia in first complete remission. 47-th Annual Meeting of ASH, 10-13.12.2005 Atlanta, USA. Blood 2005, 106, 11, 5492, 461b.
 • Jerzy Holowiecki, Sebastian Grosicki, Andrzej Hellmann, Aleksander Skotnicki, Tadeusz Robak, Wieslaw W. Jedrzejczak, Lech Konopka, Kazimierz Kuliczkowski, Slawomira Kyrcz-Krzemien, and Beata Stella-Holowiecka
  Improved Survival in Acute Myeloid Leukaemia Patients Aged over 40 Given Cladribine in Combination with Standard Remission Induction (DA 3+7) and Consolidation Treatment (HD AraC). Seven Year Follow-Up of Prospective, Cooperative PALG Study. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2006; 108: 2003.
 • Sebastian Grosicki, Jerzy Holowiecki, and Slawomira Kyrcz-Krzemien No Significant Difference in Therapy Results between Acute Myeloid Leukemia Patients with Myeloblastic Bone Marrow Infiltration within the Range of 20–29% and over 29% at Diagnosis. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2006; 108: 4564.
 • Jerzy Holowiecki, Sebastian Grosicki, Slawomira Kyrcz-Krzemien, Kazimierz Kuliczkowski, Marek Kielbinski, Aleksander B. Skotnicki, Beata Jakubas, Andrzej Hellmann, Tadeusz Robak, Marek J. Seweryn, Beata Stella-Holowiecka, and Maria Sadus-Wojciechowska The Reduction of Leukemic Blasts in Bone Marrow Aspirate on Day 6 of Remission Induction Treatment Is Predictive for Complete Remission Rate and Survival in Adult Acute Myeloid Leukemia; the Results of Multicenter, Prospective Polish Adult Leukemia Group Trial. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2007; 110: 4375.
 • Hołowiecki Jerzy, Grosicki Sebastian, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Kuliczkowski Kazimierz, Kiełbiński Marek, Skotnicki Aleksander, Jakubas Beata, Hellmann Andrzej. Określenie stopnia infiltracji szpiku komórkami blastycznymi w 6 dobie leczenia indukującego może stanowić czynnik prognostyczny dla prawdopodobieństwa uzyskania całkowitej remisji oraz wyników odległych w ostrej białaczce szpikowej – wstępne wyniki. XXII Zjazd PTHiT, Warszawa 6-8.09.2007. Acta Haematologica Polonica 2007, Supl. 2, 38, 52, 89-90.
 • Hołowiecki Jerzy, Grosicki Sebastian, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Kuliczkowski Kazimierz, Robak Tadeusz, Skotnicki Aleksander, Kłoczko Janusz, Hellmann Andrzej, Sułek Kazimierz, Dmoszyńska Anna, Warzocha Krzysztof, Stella-Hołowiecka Beata, Zdziarska Barbara, Jędrzejczak Wiktor Wiesław. Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie III fazy Polskiej Grupy Białaczkowej (PALG) porównujące leczenie indukujące DAF (DNR+ARAC+Fludarabine), DAC (DNR, ARAC, Kladrybina) i standardowe DA w leczeniu chorych z noworozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML) – wstępne wyniki. XXII Zjazd PTHiT, Warszawa 6-8.09.2007. Acta Haematologica Polonica 2007, Supl. 2, 38, 128, 173-174.
 • Hołowiecki Jerzy, Grosicki Sebastian, Robak Tadeusz, Kyrcz-Krzemień Sławomira, Giebel Sebastian, Hellmann Andrzej, Skotnicki Aleksander, Jędrzejczak Wiktor Wiesław, Kuliczkowski Kazimierz, Zdziarska Barbara, Dmoszyńska Anna, Stella-Hołowiecka Beata, Wojnar Jerzy. Poprawa przeżycia starszych Chorych z ostrą białaczka szpikową poprzez dodanie kladrybiny do standardowego leczenia indukującego (DA 3+7) i konsolidującego (HD AraC). Siedmioletnia obserwacja prospektywnego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania PALG. XXII Zjazd PTHiT, Warszawa 6-8.09.2007. Acta Haematologica Polonica 2007, Supl. 2, 38, 129, 129-130.
 • Hołowiecka-Goral Aleksandra, Giebel Sebastian, Mendrek Włodzimierz, Saduś-Wojciechowska Maria, Grosicki Sebastian, Hołowiecki Jerzy. Zastosowanie lizosomalnej postaci arabinozydu cytozyny – ‘DepoCyte’ w terapii zmian w ośrodkowym układzie nerwowym w ostrych białaczkach – doświadczenia Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach. XXII Zjazd PTHiT, Warszawa 6-8.09.2007. Acta Haematologica Polonica 2007, Supl. 2, 38, 250, 313-314
 • Jerzy Holowiecki, Sebastian Grosicki, Slawomira Kyrcz-Krzemien, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander B. Skotnicki, Andrzej Hellmann, Tadeusz Robak, Kazimierz Sulek, Anna Dmoszynska, Janusz Kloczko, Wieslaw Wiktor Jedrzejczak, Barbara Zdziarska, Krzysztof Warzocha, Krystyna Zawilska, Marek Kielbinski, Beata Piatkowska-Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Olga Haus, Beata Stella-Holowiecka, Malgorzata Krawczyk-Kulis, Malgorzata Wach, and Anna Ejduk
  Addition of Cladribine to the Standard Daunorubicine – Cytarabine (DA 3+7) Remission Induction Protocol (DAC) Contrary to Adjunct of Fludarabine (DAF) Improves the Overall Survival in Untreated Adults with Acute Myeloid Leukemia Aged up to 60 Y: A Multicenter, Randomized, Phase III PALG AML 1/2004 DAF/DAC/DA Study in 673 Patients Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2008; 112: 133.
 • Jerzy Holowiecki, Sebastian Grosicki, Slawomira Kyrcz-Krzemien, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander B Skotnicki, Andrzej Hellmann, Tadeusz Robak, Kazimierz Sulek, Anna Dmoszynska, Janusz Kloczko, Wieslaw Wiktor Jedrzejczak, Barbara Zdziarska, Krzysztof Warzocha, Krystyna Maria Zawilska, Sebastian Giebel, Mieczyslaw Komarnicki, Marek Kielbinski, Beata Piatkowska-Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Olga Haus, Beata Stella-Holowiecka, Malgorzata Krawczyk-Kulis, Malgorzata Wach, Tomasz Czerw, and Anna Ejduk Cladribine in Combination with Standard Daunorubicine and Cytarabine (DAC) as a Remission Induction Treatment Improves the Overall Survival in Untreated Adults with AML Aged < 60 y Contrary to Combination Including Fludarabine (DAF): A Multicenter, Randomized, Phase III PALG AML 1/2004 DAC/DAF/DA Study in 673 Patients-A Final Update. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2009; 114: 2055.
 • Philippe Moreau, Halyna V Pylypenko, Sebastian Grosicki, Evgeniy E Karamanesht, Xavier Leleu, Maria E Grishunina, Grigoriy B Rekhtman, Zvenyslava Masliak, Tadeusz Robak, Anna V Shubina, Jean-Paul Fermand, Martin Kropff, James Cavet, Sudha Parasuraman, Huaibao Feng, Donna M Skee, Helgi van de Velde, William M Deraedt, and Jean-Luc Harousseau A Phase 3 Prospective Randomized International Study (MMY-3021) Comparing Subcutaneous and Intravenous Administration of Bortezomib In Patients with Relapsed Multiple Myeloma Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2010; 116: 312.
 • Szypuła Ilona, Grosicki Sebastian, Bodzenta Ewa, Kriegler Marek, Twardosz Maja. Korzystny efekt leczenia chemioterapią CTD w przypadkach oporności na co najmniej 2 linie chemioterapii, w tym bortezomib – badanie pilotażowe. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 68
 • Kriegler Marek, Grosicki Sebastian, Bodzenta Ewa, Kurzawa Teresa Wpływ chemioterapii indukującej w ostrej białaczce szpikowej (AML) na gospodarkę elektrolitową. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 76
 • Grosicki Sebastian, Bodzenta Ewa, Haus Olga, Jaśkowiec Anna. Wtórna ostra białaczka szpikowa ze złożonym kariotypem jako wczesne powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfo blastycznej B-komórkowej. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 77
 • Bodzenta Ewa, Grosicki Sebastian, Duszeńko Ewa, Chmiel Bohdan. Jednoczasowe rozpoznanie przewlekłej białaczki szpikowej (CML) i rozrodczaka jajnika u 30-letniej niechorującej kobiety. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 103-104
 • Grosicki Sebastian, Bodzenta Ewa, Chmielewska Maria, Haus Olga. Skuteczne i bezpieczne leczenie dazatynibem chorej z toksycznym uszkodzeniem wątroby w przebiegu leczenia imatinibem fazy przewlekłej przewlekłej białaczki szpikowej (CML) z zamaskowanym chromosomem Philadelphia. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 104-105
 • Twardosz Maja, Grosicki Sebastian, Ziora Dariusz. Rzadki przypadek śródmiąższowej choroby płuc jako powikłanie leczenia hydroksykarbamidem u 43-letniego mężczyzny z nadpłytkowością samoistną. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 114
 • Grosicki Sebastian, Bodzenta Ewa, Hołowiecki Jerzy. Przypadek 22-letniego przebiegu nawrotowej białaczki włochatokomórkowej (HCL) o nietypowej manifestacji u dorosłego mężczyzny. XXIV Zjazd PTHiT, Lublin 16-18.09.2011. Acta Haematologica Polonica 2011, Supl., 42: 116
 • Ewa Wawrzyniak, Agnieszka Wierzbowska, Kotkowska Aleksandra, Monika Siemieniuk-Rys, Joanna Kosny, Aleksandra Golos, Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak, Wanda Knopinska-Posluszny, Agnieszka Klonowska, Mariola Iliszko, Andrzej Hellmann, Renata Woroniecka, Barbara Pienkowska-Grela, Anna Ejduk, Krzysztof Warzocha, Malgorzata Wach, Anna Dmoszynska, Ewa Duszenko, Anna Jaskowiec, Malgorzata Jakobczyk, Barbara Mucha, Sebastian Grosicki, Jerzy Holowiecki, and Olga Haus. Is Type of Monosomy (Total or Partial) Crucial for Prognostic Value of Monosomal Karyotype in AML Patients? – Preliminary Results of Retrospective Polish Adult Leukemia Group (PALG) Study. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2011; 118: 3537.
 • Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak, Agata Wrzesien-Kus, Bozena Katarzyna Budziszewska, Kazimierz Sulek, Ewa Wawrzyniak, Magdalena Czemerska, Malgorzata Zwolinska, Aleksandra Golos, Aleksandra Holowiecka-Goral, Slawomira Kyrcz-Krzemien, Jaroslaw Piszcz, Janusz Kloczko, Monika Mordak, Andrzej Lange, Małgorzata Razny, Krzysztof Madry, Wieslaw Wiktor-Jedrzejczak, Sebastian Grosicki, Aleksandra Butrym, Kazimierz Kuliczkowski, Krzysztof Warzocha, Jerzy Holowiecki, and Agnieszka Wierzbowska, Daunorubicine, Cytarabine and Cladribine (DAC) Vs Daunorubicine and Cytarabine (DA) Induction Treatment in Elderly Acute Myeloid Leukemia (AML) Patients – Results of the Prospective, Multicenter, Randomized Trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG). Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2012; 120: 3602
 • Herbert Eradat, Sebastian Grosicki, John Catalono, Walter Cosolo, Irina Dyagil, Thomas J Kipps, Beiyao Zheng, Sreeni Yalamanchili, Srikumar Sahasranaman, Deborah Hurst, William Ho, and Halyna Pylypenko. Preliminary Results of a Phase II Open-Label, Randomized Study of the BH3 Mimetic Protein Navitoclax (ABT-263) with or without Rituximab for Treatment of Previously Untreated B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2012; 120: 190
 • Sebastian Grosicki, Marek Kriegler, Ewa Bodzenta, Maja Twardosz, Ilona Szypula, Marcin Fejklowicz, Olga Haus, Teresa Kurzawa, and Agnieszka Barchnicka Comparable Toxicity and Outcome of Acute Myeloid Leukemia (AML) Fit Patients Therapy Independently If Daunorubicin or Idarubicin Were Added to Cytarabine/Cladribine Induction Regimens – the Single Centre Study Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2012; 120: 4337
 • Sebastian Grosicki, Ewa Bodzenta, Marek Kriegler, Maja Twardosz, Ilona Szypula, Marcin Fejklowicz, Olga Haus, Teresa Kurzawa, Anna Jaśkowiec, Agnieszka Barchnicka. Porównanie tolerancji i wyników leczenia chorych z ostrą białaczką szpikową (AML) leczonych z intencją wyleczenia z użyciem programu indukującego DAC (DNR, Cytarabina, Kladrybina) oraz IAC (w miejsce DNR podano idarubicynę), retrospektywne badanie jednoośrodkowe. Konferencja „Hematologia wieku podeszłego” Wrocław 19-20.04.2013
 • Sebastian Grosicki, Ewa Bodzenta, Marek Kriegler, Maja Twardosz, Ilona Szypula, Marcin Fejklowicz, Teresa Kurzawa, Aleksandra Melisz, Agnieszka Barchnicka. Wyniki leczenia chorych >60 roku życia z ostrą białaczką szpikową (AML) w zależności od kwalifikacji do grupy ryzyka oraz intensywności indukującego postępowania chemioterapeutycznego. Retrospektywne badanie jednoośrodkowe. Konferencja „Hematologia wieku podeszłego” Wrocław 19-20.04.2013
 • Sebastian Grosicki Ewa Bodzenta Marek Kriegler Maja Twardosz Ilona Szypula Marcin Fejklowicz Teresa Kurzawa Aleksandra Melisz Agnieszka Barchnicka Results of >60 AML untreated patients therapy in dependency of qualification to risk and induction intensity groups. Retrospective study. 18-th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden 13-16.06.2013. The Hematology Journal 2013
 • Sebastian Grosicki Ewa Bodzenta Marek Kriegler Maja Twardosz Ilona Szypula Marcin Fejklowicz Teresa Kurzawa Aleksandra Melisz Agnieszka Barchnicka The comparison of toxicityand outcomes of the induction therapy DAC (DNR, AraC, 2CDA) and IAC (DNR replaced by idarubicine) in the acute myeloid leukemia (AML) patients, retrospective study. 18-th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden 13-16.06.2013. The Hematology Journal 2013
 • Jesús San Miguel, Joan Bladé, Olga Samoilova Ofer Shpilberg Sebastian Grosicki Frédéric Maloisel Chang-Ki Min Marta Polo Zarzuela, Tadeusz Robak, Nuriet Khuageva, Sripada V.S.S. Prasad, Yeow Tee Goh, Jacob Laubach, Andrew Spencer, Marí a-Victoria Mateos, Helgi van de Velde18-th Congress of the European Hematology Association Stockholm, Sweden 13-16.06.2013. The Hematology Journal 2013, Clarissa Uhlar Xiang Qin, Hong Xie, Robert Orlowski Randomised, open-label, phase 2 study of siltuximab (an anti-Il-6 mab) and bortezomib-melphalan-prednisone in patients with previously untreated multiple myeloma.
 • M. Libura, B. Piatkowska-Jakubas, M. Przestrzelska, I. Florek, B. Jaźwiec, K. Matlakowska, M. Zawada, S. Czekalska, K. Soszyńska, K. Borg, I. Solarska, H. Makuch-Łasica, G. Nowak, M. Paluszewska, J. Libura, Z. Salamańczuk, M. Jakóbczyk, B. Mucha, E. Duszeńko, sz. Farnagiel, G. Gadomska, M. Całubecka, M. Kiełbiński, S. Giebel., D. Kata, S. Grosicki, S. Kyrcz-Krzemień, K. Kuliczkowski, W.W. Jędrzejczak, A. Skotnicki, O. Haus Ocena znaczenia prognostycznego wybranych markerów molekularnych u 270 młodszych (<60 lat) chorych z ostrą białaczką szpikową o kariotypie prawidłowym (NK-AML) XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 20
 • A. Walter-Croneck, N. Grząsko, M. Soroka-Wojtaszko, T. Torosian, W.W. Jędrzejczak, A. Jurczyszn, A. Skotnicki, M. Rymko, M. całbecka, E. Lech-Marańda, E. Mądro, P. Zieliński, I. Grygoruk-Wiśniowska, S. Kyrcz-Krzemień, D. Dawidowska, L. Gawron, J. Hołojda, A. Nowicki, M. Komarnicki, D. Błońska, G. Gadomska, A. Druzd-Sitek, J. Walewski, S. Potoczek, L. Usnarska-Zubkiewicz, K. Kuliczkowski, M. Olszewska-Szopa, P. Rzepecki, E. Iskierka, T. Robak, A. Barchnicka, S. Grosicki, A. Masternak, D. Woszczyk, A. Dmoszyńśka, XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 39
 • E. Bodzenta, I. Szypuła, M. Kriegler, M. Twardosz, M. Fejklowicz, A. Barchnicka, A. Melisz, S. Grosicki Wyniki leczenia wtórnego do wcześniejszego leczenia onkologicznego chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) – retrospektywna analiza jednoośrodkowa, XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 63
 • S. Grosicki, E. Bodzenta, M. Kriegler, M. Twardosz, I. Szypuła, M. Fejklowicz, O. Haus, T. Kurzawa, A. Jaśkowiec, A. Barchnicka Nowy program chemiotera[pii indukującej IAC (idarubicyna, cytarabina, kladrybina) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML). Retrospektywne badanie jednoośrodkowe. XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 75
 • S. Grosicki, E. Bodzenta, M. Kriegler, M. Twardosz, I. Szypuła, M. Fejklowicz, O. Haus, T. Kurzawa, A. Melisz, A. Barchnicka Przeżycie chorych z ostrą białaczką szpikową (AML) w wieku 61-70 lat nie zależy od intensywności chemioterapii, a jedynie od wieku – wyniki leczenia chorych > 60 roku życia. Retrospektywna analiza jednoośrodkowa. XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 76
 • M. Kriegler, O. Haus, S. Grosicki Opis przypadku 27-letniej chorej z CML w fazie przewlekłej, opornej, nietolerującej leczenia dazatynibem i nilotynibempodawanych w pierwszej linii leczenia. XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 85
 • A. Barchnicka, E. Bodzenta, S. Grosicki Późna wznowa chłoniaka Burkitta u 22 letniego chorego – opis przypadku. XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 91
 • M. Fejklowicz, M. Twardosz, A.Ziajka-Paluch, O. Haus, J. Pająk, S. Grosicki. Opis przypadku 66-letniego chorego ze skórnymi objawami blastycznego chłoniaka z komó®ek NK (blastic NK cel lymphoma) XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 91
 • A. Melisz, S. Grosicki, E. Bodzenta, I. Szypuła, M. Kriegler, M. Twardosz, M. Fejklowicz Całkowita remisjia wieloogniskowej postaci choroby Castelmana po immunochemioterapii R-COP – opis dwóch przypadków. XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 102
 • M. Twardosz, E. Bodzenta, J. Pająk, S. Grosicki. Jednoczesne rozpoznanie przewlekłej białaczki limfocytowej i chłoniaka Hodgkina – opis przypadku 69-letniego chorego. XXV Zjazd PTHiT, Poznań 25-28.09.2013. Acta Haematologica Polonica 2013, Supl., 44: 109
 • S. Grosicki, E. Bodzenta, M. Kriegler, I. Szypuła, M. Fejklowicz, M. Twardosz, T. Kurzawa, A. Barchnicka, A. Melisz. The Survival Of The Elderly Acute Myeloid Leukemia Patients Do Not Depend On The Intensity Of Induction Chemotherapy. Retrospective Study Results Blood 2013 122:5029
 • E. Tausch, P. Beck, R. F. Schlenk, S. Kless, C. Galler, P. Hillmen, F. Offner, A. Janssens, K. Govindbabu, S. Grosicki, J. Mayer, P. Panagiotidis, S. Danhauser-Riedl, A. McKeown, P.D.PB Winter, I V Gupta, H Dohner, S. Stilgenbauer NOTCH1 Mutation and Treatment Outcome In CLL Patients Treated With Chlorambucil (Chl) Or Ofatumumab-Chl (O-Chl): Results From The Phase III Study Complement 1 (OMB110911) Blood 2013 122:527
 • P. Hillmen, T. Robak, A. Janssens, K. Govindbabu, S. Grosicki, J. Mayer, P. Panagiotidis, E. Kimby, A. Schuh, T. Boyd, M. Montillo, A. McKeown, J. L. Carey, I. V. Gupta, C. Chang, S. Lisby, F. Offner Ofatumumab + Chlorambucil Versus Chlorambucil Alone In Patients With Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): Results Of The Phase III Study Complement 1 (OMB110911) Blood 2013 122:528
 • A. Wierzbowska, A. Szmigielska-Kaplon, A. Pluta, E. Wawrzyniak, S. Grosicki, G. Helbig, W. Knopińska-Posłuszny, T. Gromek, I. Seferyńska, E. Lech-Marańda, J. Holowiecki, T. Robak Purine Analogues Based Induction Regimen Followed By Allo-HSCT Is An Effective Treatment Modality Of Philadelphia Chromosome-Positive Acute Myeloid Leukemia-Retrospective Analysis Of Polish Adult Leukemia Group (PALG) Blood 2013 122:1461
 • Sebastian Grosicki Ewa Bodzenta, Szypula Ilona, Agnieszka Wierzbowska, Marta Kuydowicz, Monika Joks, Anna Czyz, Elzbieta Patkowska, Krzysztof Warzocha, Marzena Watek, Marcin Pasiarski, Beata Piatkowska-Jakubas. The addition of cladribine to the standard 7+3 (cytarabine/daunorubicin) did not improve outcomes of the fit secondary acute myeloid leukemia treatment – retrospective multicenter PALG study. 19-th Congress of the European Hematology Association Milan, Italy 12-15.06.2014. The Hematology Journal 2014
 • Sebastian Grosicki Ewa Bodzenta, Szypula Ilona, Agnieszka Wierzbowska, Marta Kuydowicz, Monika Joks, Anna Czyz, Elzbieta Patkowska, Krzysztof Warzocha, Marzena Watek, Marcin Pasiarski, Beata Piatkowska-Jakubas The treatment’s outcomes of the secondary acute myeloid leukemia– retrospective multicenter PALG study. 19-th Congress of the European Hematology Association Milan, Italy 12-15.06.2014. The Hematology Journal 2014
 • Phillippe Moreau, Halyna Pylypenko, Sebastian Grosicki, Ievgenii Karamanesht, Xavier Leleu, Grigoriy Rekhtman, Pawel Robak, Dixie-Lee Esseltine, Huaibao Feng, William Deraedt, Helgi van de Velde, Bertrand Arnulf subcutaneous (sc) versus intravenous (iv) bortezomib in patients with relapsed multiple myeloma (mm): subanalysis of patients with renal impairment in the phase 3 MMY-3021 study. 19-th Congress of the European Hematology Association Milan, Italy 12-15.06.2014. The Hematology Journal 2014
 • Eugen Tausch, Christina Galler, Richard F. Schlenk, Peter Hillmen, Fritz Offner, Ann Janssens, K Govindbabu, Sebastian Grosicki, Jiri Mayer, Panagiotis Panagiotidis, Astrid McKeown, Paul D. Winter, Ira V. Gupta, Hartmut Döhner, Stephan Stilgenbauer SF3B1 mutations and outcome in cll patients treated with chlorambucil (chl) or ofatumumab-chl (o+chl): results from the phase iii study complement 1 (OMB110911) 19-th Congress of the European Hematology Association Milan, Italy 12-15.06.2014. The Hematology Journal 2014
 • Michele Spina, Zsolt Nagy, Josep M. Ribera, Massimo Federico, Igor Aurer, Karin Jordan, Gabriela Borsaru, Alexander S. Pristupa, Alberto Bosi, Sebastian Grosicki, Nataliia L. Glushko, Dusan Ristic, Janos Jakucs, Pau Montesinos, Halyna V. Pylypenko, Jiri Mayer, Eduardo M. Rego, Isabella Otranto, Cristina Rossi, Alessandra Scordari, Simone Baldini, Simona Scartoni, Cecilia Simonelli, Angela Capriati, Carlo A. Maggi Prophylaxis with febuxostat in comparison to allopurinol reduces exposure to uric acid in patients at intermediate to high risk of tumor lysis syndrome: results of the florence study. 19-th Congress of the European Hematology Association Milan, Italy 12-15.06.2014. The Hematology Journal 2014
 • Anders Osterborg, Miklos Udwardy, Andrey Zaritskey, Per-Ola Andersson, Sebastian Grosicki, Grzegorz Mazur, Polina Kaplan, Michael Staurer, Anna Zchuh, Marco Montillo, Iryna Kryachok, Jan Moritz Middeke, Yaroslav Kulyaba, Grygorly Rekhtman, Michele Gorczyca, Siobhan Daly, Chang Chal-Ni, Steen Lisby, Ira Gubta Ofatumumab (OFA) vs. Phisician’s choice (PC) of therapy in patients (pts) with bulky fludarabine refractory (BFR) chronic lymphocytic leukaemia (CLL): results of the phase III study OMB114242. Blood 2014.124:4684
 • Eugen Tausch, Christina Galler, Richard Schlenk, Peter Hillmen, Fritz Offner, Ann Janssens, K Govindbabu, Jiri Mayer, Sebastian Grosicki, Panagiotis Panagiotidis, Daniel Mertens, Astrid McKeown, Ira Gupta, Hartmud Dohner, Stephan Stilgenbauer Gene mutations and treatment outcome in CLL patients treated with chlorambucil (Chl) or ofatumumab-Chl (O-Chl): results from the phase III study COMPLEMENT 1 (OMB110911) Blood 2014,124:1992
 • Marinus H.J. van Oers, Kazimierz Kuliczkowski, Lukas Smolej, Mario Petrini, Frits Offner, Sebastian Grosicki, Mark-David Levin, Ira Gupta, Jennifer Philips, Vanessa Williams, Steen Lisby, Christian Geisler Ofatumumab (OFA) maintenance prolongs PFS in relapsed CLL: Prolong study interim analysis results. Blood 2014,124:21
 • Agnieszka Wierzbowska, Ewa Wawrzyniak, Monika Siemieniuk-Rys, Aleksandra Kotkowska, Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak, Anna Jaśkowiec, Ewa Duszenko, Marta Szarawarska, Justyna Rybka, Jadwiga Hołojda, Sebastian Grosicki, barbara Pieńkowska-Grela, Renata Woroniecka, Anna Ejduk, Marzena Watek, Małgorzata Wach, barbara Mucha, katarzyna Skonieczka, maria Czyżewska, Anna Jachalska, Agnieszka Klonowska, Mariola Iliszko, Wanda Knopinska-Posłuszny, Malgorzata Jarmuż-Szymczak, Anna, Przybylowicz-Chalecka, Lidia Gil, Agnieszka Kopacz, Jerzy Holowiecki, Olga Haus Cladribine Added to d dauniorubicin and cytarabineinduction regimen prolongs survival of patients with complex but not monosomal karyotype acute myeloid leukemia – retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG). Blood 2014,124:2347
 • S. Grosicki, J. Holowiecki, K. Kuliczkowski, A. B. Skotnicki, A. Hellmann, K. Sulek, A. Dmoszynska, J. Kloczko, W. W. Jedrzejczak, B. Zdziarska, K. Warzocha, A. Wierzbowska, M. Komarnicki, A. Pluta, S. Giebel Assessing the efficacy of allogeneic hematopoietic stem cells transplantation (allo-HSCT) by analyzing survival end points in defined groups of acute myeloid leukemia patients; a retrospective, multicenter PALG study. 41 BMT Annual Meeting Abstract.
 • Asher Alban Akmal Chanan-Khan, Paula Cramer, Fatih Demirkan, Graeme Fraser, Rodrigo Santucci Silva, Halyna Pylypenko, Sebastian Grosicki, Ann Janssens, Alexander Pristupa, Jiri Mayer, Marie-Sarah Dilhuydy, Javier Loscertales, Nancy L. Bartlett, Abraham Avigdor, Simon Rule, Steven Sun, Michelle Mahler, Mariya Salman, Angela J. Howes, Michael J. Hallek Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab (BR) in previously treated chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): First results from a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study. | J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr LBA7005)
 • Sagar Lonial, Meletios A. Dimopoulos, Antonio Palumbo, Darrell White, Sebastian Grosicki, Ivan Spicka, Adam Walter-Croneck, Philippe Moreau, María-Victoria Mateos, Hila Magen-Nativ, Andrew Belch, Donna Ellen Reece, Meral Beksac, Masafumi Taniwaki, Christoph Röllig, Anil K. Singhal, Jessica Katz, Eric W. Bleickardt, Valerie Poulart, Paul G. Richardson, ELOQUENT-2 Investigators ELOQUENT-2: A phase III, randomized, open-label study of lenalidomide (Len)/dexamethasone (dex) with/without elotuzumab (Elo) in patients (pts) with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM). J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 8508)
 • Michele Spina, Zsolt Nagy, Josep M. Ribera, Massimo Federico, Igor Aurer, Karin Jordan, Gabriela Borsaru, Alexander S. Pristupa, Alberto Bosi, Sebastian Grosicki, Nataliia L. Glushko, Dusan Ristic, Janos Jakucs, Jiri Mayer, Eduardo M. Rego, Simone Baldini, Simona Scartoni, Cecilia Simonelli, Angela Capriati, Carlo Alberto Maggi. A randomized double-blind phase III pivotal study of febuxostat (FEB) versus allopurinol (ALL) in the prevention of tumor lysis syndrome (TLS): Florence study. J Clin Oncol 32:5s, 2014 (suppl; abstr 9641^)
 • M. van Oers, K. Kuliczkowski, L. Smolej, M. Petrini, F. Offner, S. Grosicki,M.D. Levin, I. Gupta, J. Phillips, V. Williams, S. Manson,* S. Lisby, C. GeislerHEALTH RELATED QUALITY OF LIFE AND PATIENT REPORTEDOUTCOMES IN PATIENTS RECEIVING OFATUMUMAB MAINTENANCE VERSUS OBSERVATION IN THE PROLONG TRIAL EHA 2015 Abstract P 213
 • P. Cramer, A. Chanan-Khan, F. Demirkan, G. Fraser, R. Santucci Silva, H. Pylypenko, S. Grosicki, A. Janssens, A. Pristupa, J. Mayer, M.S. Dilhuydy, J. Loscertales, N. L. Bartlett, A. Avigdor, S. Rule, S. Sun, M. Mahler, M. Salman, A. Howes, M. Hallek. IBRUTINIB COMBINED WITH BENDAMUSTINE/RITUXIMAB IN PREVIOUSLY TREATED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (CLL/SLL): FIRST RESULTS FROM A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PHASE 3 STUDY EHA 2015 Abstract LH 218
 • T. Robak, S. Grosicki, K. Warzocha, K.G. Babu, Y. Kulyaba, K. Kuliczkowski, K. Abdulkadyrov, J. Loscertales, I. Kryachok, J. Kloczko, G. Rekhtman, W. Homenda, J.Z. Blonski, A. McKeown, M.M. Gorczyca, J.L. Carey, S. West, C.N. Chang, S. Lisby, I.V. Gupta14 OFATUMUMAB (O) IN COMBINATION WITH FLUDARABINE (F) AND CYCLOPHOSPHAMIDE (C) (OFC) VS. FC IN PATIENTS WITH RELAPSED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA (CLL): RESULTS OF THE PHASE III STUDY COMPLEMENT 2 EHA 2015 Abstract LH 219
 • M. Dimopoulos, S. Lonial, A. Palumbo, D. White, S. Grosicki, I. Spicka, A. Walter-Croneck, P. Moreau, M.-V. Mateos, H. Magen, A. Belch, D. Reece, M. Beksac, A. Spencer, H. Oakervee, M. Taniwaki, C. Rollig, K.L. Wu, J. Katz, E. Bleickardt, V. Poulart, P. Richardson, A. Singhal, J. San Miguel, M. Matsumoto, ELOQUENT-2: A PHASE 3, RANDOMIZED, OPEN-LABEL STUDY OF LENALIDOMIDE/DEXAMETHASONE WITH OR WITHOUT ELOTUZUMAB IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA EHA 2015 Abstract S 471
 • B.M. Chelliah Jebaraj, E. Tausch, R. Schlenk, S. Kless, C. Galler, P. Hillmen, F. Offner, A. Janssens, T. Zenz, Govindbabu K., S. Grosicki, J. Mayer, P. Panagiotidis, A. McKeown, I. Gupta, H. Doehner, S. Stilgenbauer TELOMERE LENGTH AND POT1 MUTATIONS IN CLL: INCIDENCE, ASSOCIATIONS AND CLINICAL IMPACT IN THE COMPLEMENT 1 TRIAL EHA 2015 Abstract P 590
 • M. Libura, S. Giebel, B. Piątkowska-Jakubas, M. Przestrzelska Pawełczyk, I. Florek, K. Matiakowska5, B. Jaźwiec, K. Borg, I. Solarska, M. Zawada, S. Czekalska, J. Libura, M. Jakobczyk, K. Karabin, M. Calbecka, J. Gajkowska-Kulig, G. Gadomska, M. Kiełbiński, A. Ejduk, D. Kata, S. Grosicki, A. Wierzbowska12, S. Kyrcz-Krzemień10, K. Warzocha7, K. Kuliczkowski6, A. Skotnicki3, J. Holowiecki, W.W. Jedrzejczak, O. Haus FAVORABLE OUTCOME OF PATIENTS WITH NORMAL KARYOTYPE ACUTE MYELOID LEUKEMIA HARBORING FLT3-ITD AND TREATED WITH CLADRIBINE ADDED TO DAUNORUBICIN AND CYTARABINE INDUCTION EHA 2015 Abstract LH 2075
 • A. Barchnnicka, S. Grosicki Osteoliza jako izolowany objaw świeżo rozpoznanego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B – opis przypadku. XXVI Zjazd PTHiT, Szczecin 23-26.09.2015. Acta Haematologica Polonica 2015, Supl., 46: 167
 • E. Bodzenta, A. Melisz, S. Grosicki Immunochemioterapia R-COP jako skuteczna opcja terapeutyczna w przewlekłej białaczce limfocytowej przebiegającej z głęboką małopłytkowością i/lub niedokrwistością – badanie retrospektywne, jednoośrodkowe. XXVI Zjazd PTHiT, Szczecin 23-26.09.2015. Acta Haematologica Polonica 2015, Supl., 46: 172
 • M. Kriegler, S. Grosicki Dwudziestojednoletnie przeżycie chorego na szpiczaka plazmocytowego – opis przypadku. XXVI Zjazd PTHiT, Szczecin 23-26.09.2015. Acta Haematologica Polonica 2015, Supl., 46: 177
 • M. Fejklowicz, S. Grosicki Skuteczna terapia małymi dawkami lenalidomidu u chorej na niewydzielającą postać opornego szpiczaka plazmocytowego. XXVI Zjazd PTHiT, Szczecin 23-26.09.2015. Acta Haematologica Polonica 2015, Supl., 46: 178
 • S. Grosicki, E. Bodzenta, I. Szypuła, E. patkowska, K. Warzocha, M. Wątek, M. Pasiarski, A. Wierzbowska, M. Kuydowicz, M. Joks, A. Czyż, E. Ulenberg, A. Hellmann, B. Piątkowska-Jakubas. Wyniki leczenia chorych na wtórną do chemio- i/lub radioterapii ostrą białaczkę szpikową – retrospektywne, wieloośrodkowe badanie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. XXVI Zjazd PTHiT, Szczecin 23-26.09.2015. Acta Haematologica Polonica 2015, Supl., 46: 145
 • Alessandra Tedeschi, Tadeusz Robak, Carolyn Owen, Paolo Ghia, Osnat Bairey, Peter Hillmen, Nancy L Bartlett, Jianyong Li, David Simpson, Sebastian Grosicki, Stephen Devereux, FRCPath, Helen McCarthy, FRCPath, Steven Coutre, Hang Quach, Gianluca Gaidano, Zvenyslava Maslyak, Don A. Stevens, Ann Janssens, Fritz Offner, Jiří Mayer, Michael O’Dwyer, Andrzej Hellmann, Anna Schuh, Tanya Siddiqi, Aaron Polliack, Constantine S. Tam, Michael Keating, Deepali Suri, Cathy Zhou, Fong Clow, Lori Styles, Danelle F. James, Thomas J. Kipps, Jan A. Burger Results from the International, Randomized Phase 3 Study of Ibrutinib Versus Chlorambucil in Patients 65 Years and Older with Treatment-Naïve CLL/SLL (RESONATE-2TM) Blood 2015,126 ,496
 • Asher Chanan-Khan, Paula Cramer, Fatih Demirkan, Graeme Fraser, Rodrigo Santucci Silva, Halyna Pylypenko, Sebastian Grosicki, Ann Janssens, Aleksander Pristupa, Andre Goy, Jiri Mayer, Marie Sarah Dilhuydy, Javier Loscertales, Nancy L. Bartlett, Abraham Avigdor, Simon Rule, Steven Sun, Charles Phelps, Michelle Mahler, Mariya Salman, Angela Howes and Michael Hallek, Insights into the Management of Adverse Events in Patients with Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma: Experience from the Phase 3 HELIOS Study of Ibrutinib Combined with Bendamustine/Rituximab Blood 2015,126 ,2936
 • Paula Cramer, Asher Chanan-Khan, Graeme Fraser, Fatih Demirkan, Rodrigo Santucci Silva, Halyna Pylypenko, Sebastian Grosicki, Ann Janssens, Andre Goy, Jiri Mayer, Marie Sarah Dilhuydy, Javier Loscertales, Nancy L. Bartlett, Abraham Avigdor, Simon Rule, Steven Sun, Charles Phelps, Michelle Mahler, Mariya Salman, Michael Schaffer, Sriram Balasubramanian, Angela Howes and Michael Hallek Improvement of Quality of Response with Ibrutinib Plus Bendamustine/Rituximab Vs Placebo Plus Bendamustine/Rituximab for Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) Blood 2015,126 ,2938
 • Meletios A. Dimopoulos, Sagar Lonial, Darrell White, Philippe Moreau, Antonio Palumbo, Jesus San Miguel, Ofer Shpilberg, Kenneth C. Anderson, Sebastian Grosicki, Ivan Spicka, Adam Walter-Croneck, Hila Magen-Nativ, Maria-Victoria Mateos, Andrew Belch, Donna Reece, Meral Beksac, Eric Bleickhardt, Valerie Poulart, Jessica Katz, Anil K. Singhal and Paul G. Richardson Eloquent-2 Update: A Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Elotuzumab in Combination with Lenalidomide/Dexamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma – 3-Year Safety and Efficacy Follow-up Blood 2015,126 ,28
 • Peter Hillmen, Graeme Fraser, Jeffrey Jones, Simon Rule, Susan O’Brien, Marie Sarah Dilhuydy, Ulrich Jaeger, Sebastian Grosicki, Florence Cymbalista, Steven Sun, Joi Ninomoto, Michelle Mahler, Mei Cheng, Joris Diels, Fong Clow, Mariya Salman, Danelle F. James, Angela Howes and Asher Chanan-Khan Comparing Single-Agent Ibrutinib, Bendamustine Plus Rituximab (BR) and Ibrutinib Plus BR in Patients with Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL): An Indirect Comparison of the RESONATE and HELIOS Trials Blood 2015,126 ,2944
 • Asher Chanan-Khan, Paula Cramer, Graeme Fraser, Rodrigo Santucci Silva, Sebastian Grosicki, Aleksander Pristupa, Marie Sarah Dilhuydy, Andre Goy, Anthony R. Mato, Rajendra Damle, Charles Phelps, Michelle Mahler, Mariya Salman, Michael Schaffer, Angela Howes and Sriram Balasubramanian Impact of High Risk Prognostic Parameters and Addition of Ibrutinib to Bendamustine/Rituximab (BR) on Outcomes for Patients with Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) from the Phase 3 Double-Blind HELIOS Trial Blood 2015,126 ,1732
 • Moshe Mittelman, Uwe Platzbecker, Boris V Afanasyev, Sebastian Grosicki, Raymond SM Wong, Achilles Anagnostopoulos, Benjamin Brenner, Claudio Denzlinger, Giuseppe Rossi, Arnon Nagler, Ana Isabel Rosell Mas, Frank Mannino, Nicole L. Stone, Geoffrey Chan, Yasser Mostafa Kamel, MD, MSc, and Dominik L.D. Selleslag Phase 3, Placebo-Controlled, ASPIRE Study (TRC114968) of Eltrombopag (EPAG) Treatment of Thrombocytopenia (TCP) in Advanced Myelodysplastic Syndromes (MDS) and Acute Myeloid Leukemia (AML): Assessment of Clinical Benefit, Safety, and Tolerability Blood 2015,126 ,1661
 • Meletios A. Dimopoulos, Sebastian Grosicki, Wieslaw W Jedrzejczak, Hareth Nahi, Astrid Gruber, Markus Hansson, Catriona Byrne, Richard Labotka, Ai-Min Hui, Zhaoyang Teng and Norbert Grzasko Randomized Phase 2 Study of the All-Oral Combination of Investigational Proteasome Inhibitor (PI) Ixazomib Plus Cyclophosphamide and Low-Dose Dexamethasone (ICd) in Patients (Pts) with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Who Are Transplant-Ineligible (NCT02046070) Blood 2015,126 ,26
 • Shana Traina, Graeme Fraser, Paula Cramer, Rodrigo Santucci Silva, Sebastian Grosicki, Marie Sarah Dilhuydy, Michelle Mahler, Mariya Salman and Angela Howes Ibrutinib Plus Bendamustine/Rituximab (BR) Is Associated with Greater Reductions in Fatigue Than Placebo Plus BR Among Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia and Fatigue Blood 2015,126 ,267
 • Mittelman, U. Platzbecker, B. afanasyev, S. Grosicki, RS Wong, A. Anagnostopoulos, B. Brenner, C. Denzlinger, G. Rossi, A. Nagler, R. Garcia Delango, N. Stone, Z. Zhu, S. Kalambakas, D. Selleslag THROMBOPOIETIN RECEPTOR AGONIST ELTROMBOPAG FOR ADVANCED MDS OR AML AND SEVERE THROMBOCYTOPENIA: 12-WEEK, RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE 2 ASPIRE STUDY Haemaltologica, 2016, 101, 16
 • Ghia, A. Tedeschi, PM barr, T. Robak, C. Owen, O. Bairey, P. Hillmen, NL Bartlett, J. Li, D. Simpson, S. Grosicki, S. Devereux, H. McCarthy, S. couture, F. Offner, C. Moreno, C. Zhou, L. Style, DF James, TJ Kipps, JA Burger IMPROVEMENT IN QUALITY OF LIFE AND WELL-BEING IN OLDER PATIENTS WITH TREATMENT-NAÏVE (TN) CLL: RESULTS FROM THE RANDOMIZED PHASE 3 STUDY OF IBRUTINIB (IBR) VERSUS CHLORAMBUCIL (CLB) (RESONATE-2(TM)) Haemaltologica, 2016, 101, 55
 • Fraser, P. Cramer, F. Demirkan, R. Santucci Silva, S. Grosicki, A. Janssens, J. mayer, MS Dilhuydy, H. Pylypenko, J. Loscertales, A Goy, A Avigdor, S Rule, C Phelps, M Mahler, M Salamon, A Howes, M Hallek IBRUTINIB PLUS BENDAMUSTINE AND RITUXIMAB IN PREVIOUSLY TREATED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (CLL/SLL): 2-YEAR FOLLOW-UP INCLUDING MRD FROM THE HELIOS STUDY Haematologica, 2016, 101, 150
 • Shaji Kumar, Norbert Grzasko, Sosana Delimpasi, Wieslaw W Jędrzejczak, Sebastian Grosicki, Marie-Christine Kyrtsonis, Andrew Spencer, Neeraj Gupta, Zhaoyang Teng, Catriona Byrne, Richard Labotka and Meletios A Dimopoulos Phase 2 Study of the All-Oral Combination of Ixazomib Plus Cyclophosphamide and Low-Dose Dexamethasone (ICd) in Patients (Pts) with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Blood 2016 128:3327;
 • Paul Barr, Tadeusz Robak, Carolyn J Owen, Alessandra Tedeschi, Osnat Bairey, Nancy L Bartlett, Jan Burger, Peter Hillmen, Steven Coutre, Stephen Devereux, Sebastian Grosicki, Helen McCarthy, Jianyong Li, David Simpson, Fritz Offner, Carol Moreno, Cathy Zhou, Lori Styles, Danelle F. James, Thomas J. Kipps and Paolo Ghia Updated Efficacy and Safety from the Phase 3 Resonate-2 Study: Ibrutinib As First-Line Treatment Option in Patients 65 Years and Older with Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Leukemia Blood 2016 128:234;
 • Agnieszka Pluta, Kamil Brzozowski, Konrad Stepka, Ewa Wawrzyniak, Anna Krawczynska, Anna Szmigielska-Kaplon, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Magdalena Czemerska, Tomasz Gromek, Marek Hus, Grzegorz Helbig, Ewa Bodzenta, Sebastian Grosicki, Malgorzata Razny, Lukasz Bolkun, Janusz Kloczko, Wanda Knopinska-Posluszny, Agnieszka Piekarska, Andrzej Hellmann, Marta Sobas, Tomasz Wrobel, Elzbieta Patkowska, Ewa Lech-Maranda, Krzysztof Warzocha, Jerzy Holowiecki, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak and Agnieszka Wierzbowska Cladribine, Cytarabine and Mitoxantrone As Treatment Intensification for Patients with Acute Myeloid Leukemia with the Excess of Bone Marrow Blasts on Day 14 of the First Induction. Prospective, Multicenter Study By the Polish Adult Leukemia Group (PALG) Blood 2016 128:213;
 • Catherine Thieblemont, Hervé Tilly, Maria Gomez da Silva, Rene-Olivier Casasnovas, Christophe Fruchart, Franck Morschhauser, Corinne Haioun, Julien Lazarovici, Sebastian Grosicki, Aurore Perrot, Judith Trotman, Catherine Sebban, Dolores Caballero, Richard Greil, Koen Van Eygen, Josette Briere, Jose Cabecadas, Gilles Andre Salles, Philippe Gaulard, Andre Bosly, Bertrand Coiffier First Analysis of an International Double-Blind Randomized Phase III Study of Lenalidomide Maintenance in Elderly Patients with DLBCL Treated with R-CHOP in First Line, the Remarc Study from Lysa Blood 2016 128:471
 • Thomas J. Kipps, Peter Hillmen, Fatih Demirkan, Sebastian Grosicki, Steven E. Coutre, Jacqueline C. Barrientos, Paul M. Barr, Ann Janssens, John C. Byrd, Susan M. O’Brien, Graeme Fraser, Ulrich Jaeger, Paula Cramer, Stephan Stilgenbauer, Asher A. Chanan-Khan, Mariya Salman, Isabelle Solman, Mei Cheng, Charles Phelps, Joi Ninomoto, Angela Howes, Danelle F. James and Michael Hallek 11q Deletion (del11q) Is Not a Prognostic Factor for Adverse Outcomes for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) Treated with Ibrutinib: Pooled Data from 3 Randomized Phase 3 Studies Blood 2016 128:204
 • A. Dimopoulous, S. Grosicki, W. Jędrzejczak, H. Nahi, A. Gruber, M. Hansson, C. Byme, R. Labotka, Z. Teng, H. Yang, N. Grzasko, S. Kumar AN OPEN-LABEL, PHASE 2 STUDY TO EVALUATE THE ORAL COMBINATION OF IXAZOMIB, CYCLOPHOSPHAMIDE AND DEXAMETHA- SONE IN TRANSPLANT-INELIGIBLE PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA Haematologica, 2017, 102,111
 • A. Dimopoulos, S. Lonial, D. White, P. Moreau, M.-V. Mateos, J. San Miguel, K.C. Anderson, O. Shpilberg, S. Grosicki, I. Spicka, A. Walter-Croneck, H. Magen, A. Belch, D.E. Reece, M. Beksac, S. Mekan, O. Sy, A.K. Singhai, P.G. Richartson, K. Weisel PHASE 3 ELOQUENT-2 STUDY: EXTENDED 4-YEAR FOLLOW-UP OF ELOTUZUMAB PLUS LENALIDOMIDE/DEXAMETHASONE VS LENALIDOMIDE/DEXAMETHASONE IN RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA Haematologica, 2017, 102,167
 • Tausch, A. Dolnik, S. Estenfelder, V. Opatma, T. Blatte, A. McKeown, T. Robak, S. Grosicki, C. Pallaud, D. Mertens, L. Bullinger, H. Dohner, S. Stilgenbauer. PREDICTIVE AND PROGNOSTIC IMPACT OF GENE MUTATIONS IN THE CONTEXT OF FLUDARABINE AND CYCLOPHOSPHAMIDE WITH OR WITHOUT OFATUMUMAB TREATMENT IN PATIENTS WITH REL/REF CLL. Haematologica, 2017, 102, 70
 • S. Grosicki, A. Barchnicka, M. Gajewska, E. Atilla, M. Beksac, R. Hajek, D. Horinek, A. Waszczuk-Gajda, K. Mądry, B. Lewicka, R. Guzicka-Kazimierczak, A. Jurczyszyn, Results of treatment of multiple myeloma secondary to anti-cancer therapy – international, multicenter retrospective study. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 72
 • Kriegler M.,Twardosz M., Szypuła-Perkosz I., Grosicki S. Powikłania krwotoczne u chorych z nadpłytkowością samoistną – opisy przypadków. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 179
 • Bodzenta E., Szypuła-Perkosz I., Grosicki S. Postępowanie terapeutyczne u chorych na chłoniaki oraz ITP. U chorych zakażonych HIV – doświadczenia własne. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 98
 • Fejklowicz M., Twardosz M., Szczepański T., Sędek Ł., Stąpor S., Grosicki S. Ostra białaczka limfoblastyczna z koekspresją antygenów mieloidalnych oraz masywną limfadenopatią jako problem diagnostycznay i terapeutyczny – opis przypadku 19-letniego chorego. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 213
 • Spyra Z., Bodzenta E., Jaźwiec B., Fajfer K., Mendrek W., Haus O., Barchnicka A., Fejklowicz M., Melisz A., Grosicki S., Oporna na leczenie ostra białaczka szpikowa z eozynofilią i obecnością genu fuzyjnego PIP1L1-PDGFRA (+) u 27 letniego mężczyzny – opis przypadku. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 57
 • A. Barchnicka, M. Olejniczak-Nowakowska, Krupa-Kotara K., J. Pająk, A. Kuźbińska, P. Gregorczyk, K. Borg, E. Bodzenta, M. Fejklowicz, A. Melisz, M. Twardosz, I. Szypuła-Perkosz, Z. Spyra, M. Kriegler, P. Małecki, K. Smolarz, M. Lizura, G. Kmiecik, S. Grosicki. Znaczenie funkcji wybranych elementów podścieliska szpiku kostnego dla wyników leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego. Prospektywne badanie jednoośrodkowe – doniesienie wstępne. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 79.
 • A. Barchnicka, S. Grosicki, E. Bodzenta, J. Pająk Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu podtypu LD chłoniaka Hodgkina u 33-letniego mężczyzny – opis przypadku. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 90.
 • P. Małecki, S. Grosicki, Choroba Kikuchi-Fujimoto jako problem diagnostyczny – przypadek 37-letniego mężczyzny. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 199.
 • S. Grosicki, Barchnicka A, Olejniczak-Nowakowska M., Krupa-Kotara K., Bodzenta E., Fejklowicz M., Melisz Al. Twardosz M., Szypuła-Perkosz I., Spyra Z., Kriegler M., Małecki P., Lizura M., Smolarz K., Gregorczyk P., Kmiecik G. Znaczenie stężenia białek szoku cieplnego HSK-1 i HSK-2 dla zaawansowania oraz wyników leczenia chorych na nowotwory hematologiczne. Prospektywne badania jednoośrodkowe – doniesienie wstępne. XXVII Zjazd PTHiT, Warszawa 21-23.09.2017. Acta Haematologica Polonica 2017, Supl. 1, 48: 6
 • Tadeusz Robak, Jan A. Burger, Alessandra Tedeschi, Paul M. Barr, Carolyn Jane Owen, Osnat Bairey, Peter Hillmen, David Simpson, Sebastian Grosicki, Stephen Devereux, Helen McCarthy, Steven Coutre, Hang Quach, Gianluca Gaidano, Zvenyslava Maslyak, Don A Stevens, Carol Moreno, Devinder Gill, Ian W. Flinn, John Gribben, Ahmad Mokatrin, Mei Cheng, Lori Styles, Danelle F. James, Thomas J. Kipps, and Paolo Ghia Single-Agent Ibrutinib Vs Chemoimmunotherapy Regimens for Treatment-Naïve Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): A Cross-Trial Comparison Blood 2017 130:1750
 • Alessandra Tedeschi, Carolyn Jane Owen, Tadeusz Robak, Paul M. Barr, Osnat Bairey, Peter Hillmen, Steven Coutre, Stephen Devereux, Sebastian Grosicki, Helen McCarthy, Jianyong Li, David Simpson, Tanya Siddiqi, Giri Iyer, Indu D. Lal, Jeremiah Trudeau, Sandra Dai, James P. Dean, Danelle F. James, Jan A. Burger, Paolo Ghia, and Thomas J. Kipps Prolonged Improvement in Patient-Reported Outcomes (PROs) and Well-being in Older Patients With Treatment-Naïve (TN) Chronic Lymphocytic Leukemia Treated With Ibrutinib (Ibr): 3-Year Follow-up of the RESONATE-2 Study Blood 2017 130:1746
 • Zuzana Kufova, Katerina Growkova, Petr Vojta, Jana Filipova, Michal Simicek, Tomas Jelinek, Martina Zatopkova, Sebastian Grosicki, Aneta Mikulasova, Marian Hajduch, Ludek Pour, Martin Stork, Tereza Sevcikova, and Roman Hajek Whole Exome Sequencing of Plasma Cells Precancerosis MGUS and Malignant AL Amyloidosis Reveals Small Number of Shared Mutated Genes Blood 2017 130:4364
 • Arnon P. Kater, Elizabeth A. Punnoose, Marc Andre, Guillaume Cartron, Barbara Eichhorst, Sebastian Grosicki, Peter Hillmen, Arpad Illes, Ulrich Jaeger, Thomas J. Kipps, Heidi Mocikova, Marco Montillo, Adrian Tempescul, Brenda Chyla, Michelle Boyer, Kathryn Humphrey, Jue Wang, Jenny Wu, Mehrdad Mobasher, John F. Seymour. Impact of TP53-mutated clone size on outcome of relapsed/refractory [R/R] CLL patients treated with venetoclax plus rituximab within the phase 3 MURANO study. EHA Learning Center. Kater A. Jun 15, 2018; 214818
 • Katja Weisel, Meletios A. Dimopoulos, Sagar Lonial, Darrell White, Philippe Moreau, Maria-Victoria Mateos, Jesus San Miguel, Kenneth Anderson, Ofer Shpilberg, Sebastian Grosicki, Ivan Spicka, Adam Walter-Croneck, Hila Magen, Andrew Belch, Donna Reece, Meral Beksac, Suresh G. Shelat, Sabeen Mekan, Oumar Sy, Anil K. Singhal, Paul G. Richardson, Extended 5-Y follow-up pf phase 3 ELOQUENT-2 study: Elotuzumab plus lenalidomid/dexamethasone vs lenalidomide/dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma. EHA Learning Center. Weisel K. Jun 16, 2018; 215598
 • Meletios A Dimopoulos, Maria-Victoria Mateos, Michele Cavo, Kenshi Suzuki, Andrzej Jakubowiak, Stefan Knop, Chantal Doyen, Paulo Lucio, Zsolt Nagy, MD, Polina Kaplan, Ludek Pour, Mark Cook, Sebastian Grosicki, Andre H Crepaldi, Anna Marina Liberati, Philip Campbell, Tatiana Shelekhova, Sung-Soo Yoon, Genadi Iosava, Tomoaki Fujisaki, Mamta Garg, Christopher Chiu, Jianping Wang, Anupa Kudva, Rachel Kobos, Susan Wroblewski*, Ming Qi, Jesus F San-Miguel, Joan Bladé One-Year Update of a Phase 3 Randomized Study of Daratumumab Plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone (D-VMP) Versus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone (VMP) in Patients (Pts) with Transplant-Ineligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM): Alcyone
 • Galina Salogub, Jiri Mayer, Frantisek Folber, Sebastian Grosicki, Aleksander B Skotnicki, Anna Prochwicz, Alexander Myasnikov, Alexander Gural, Oliver Schoenborn-Kellenberger, Charlie Brindley, Stefan Knackmuss, Sylvia Schwarz, Sandra Schmich, Cassandra Choe-Juliak, Andras Strassz, Leila Alland, Michael Doubek, A Phase 1 Study Investigating AFM11 in Patients with Relapsed/Refractory B Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia: Preliminary Results. Blood 2018 132: 3969Maria-Victoria Mateos, Meletios A. Dimopoulos, Michele Cavo, Kenshi Suzuki, Andrzej J. Jakubowiak, Stefan Knop, Chantal Doyen, Paulo Lucio, Zsolt Nagy, Polina Kaplan, Ludek Pour, Mark Cook, Sebastian Grosicki, Andre H Crepaldi, Anna Marina Liberati, Philip Campbell, Tatiana Shelekhova, Sung-Soo Yoon, Genadi Iosava, Tomoaki Fujisaki, Mamta Garg, Christopher Chiu, PhD, Jianping Wang, Robin Carson, Wendy Crist, William Deraedt, Marie Nguyen, Ming Qi and Jesus F. San-Miguel Phase 3 Randomized Study of Daratumumab Plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone (D-VMP) Versus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone (VMP) in Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Patients (Pts) Ineligible for Transplant (ALCYONE). Blood 2017 130:LBA-4
 • Sebastian Grosicki, Ewa Lech-Maranda, K Govind Babu, Justyna Rybka, Elena Litvinskaya, Javier Loscertales, Irina Kryachok, Janusz Kłoczko, Grygoriy Rekhtman, Wojciech Homenda, Jerzy Blonski, Tommaso Stefanelli, Ghislaine Vincent, Hiya Banerjee, Tadeusz Robak. Long-Term Evaluation of Efficacy and Safety of Ofatumumab Added to Fludarabine & Cyclophosphamide in Subjects with Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: Final Analysis of Complement 2 Trial. Blood 2018 132: 3151
 • Sobas M., Aleksandra Holowiecka, Pau Montesinos, Wojciech Miśkiewicz, Ewa Zarzycka, Agnieszka Pluta, Monika Paluszewska, Monika Podhorecka, Maciej Majcherek, Beata Piątkowska-Jakubas, Anna Armatys, Grzegorz Helbig, Miroslaw Markiewicz, Aleksandra Gołos, Anna Ejduk, Anna Skręt, Grzegorz Charliński, Małgorzata Calbecka, Ewa Guzicka, Edyta Cichocka, Jolanta Oleksiuk, Marzena Watek, Tomasz Gromek, Sebastian Grosicki, Ewa Bodzenta, Jadwiga Holojda, Hawrylecka Dorota, Miguel Angel Sanz, Sebastian GiebelOutcome of a real –life population of acute promyelocytic leukemia treated according to pethema LPA 2005 protocol. The Polish Adult Leukemia Group (PALG) experience. EHA Learning Center. Sobas M. Jun 15, 2018; 214730
 • Jan Burger, Paul Barr, Tadeusz Robak, Carolyn Owen, Paolo Ghia, Alessandra Tedeschi, Osnat Bairey, Peter Hillmen, Steven Coutre, Stephen Devereux, Sebastian Grosicki, Helen McCarthy, Jianyong Li, David Simpson, Fritz Offner, Carol Moreno, Sandra Dai, James Dean, Danelle James, Thomas Kipps. Ibrutinib for first-line treatment of older patients with chronic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): 1 4 year experience from the resonate-2 study. EHA Learning Center. Burger J. Jun 15, 2018; 214817
 • Autorstwo podręczników
 • Tłumaczenie z języka angielskiego 4 rozdziałów książki “Hematologia kliniczna” pod redakcją prof. Jerzego Hołowieckiego Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 200Monografia.Profilaktyka zdrowotna i choroby środowiskozależne. Grosicki S, Nowakowska-Olejniczak M, Krupa-Kotara K., Wydawnictwo SUM 2019, Wydanie I, ISBN 978-83-7509-386-5