Referencje

I. Przebieg pracy zawodowej:

 • 01.10.1996-30.09.1997 – staż podyplomowy w SPSK im. Mielęckiego w Katowicach, ul. Francuska, w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚAM
 • 01.10.1997 – 12.2008 – zatrudnienie w SPSK-M w Katowicach, ul. Francuska, w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚAM do listopada 1999 na stanowisku młodszego asystenta
 • grudzień 1999 – listopad 2003 na stanowisku asystenta
 • od grudnia 2003 na stanowisku starszego asystenta
 • 01.01.2009 – do nadal – Lekarz Kierujący Oddziałem Oddziału Hematologicznego SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Karola Miarki 40, 41-500 Chorzów
 • 16.11.1999 – dyplom pierwszego stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • 18.11.2003– dyplom drugiego stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • 22.04.2004 – tytuł doktora nauk medycznych
 • 16.04.2007 – dyplom specjalizacji w zakresie hematologii
 • 01.06.2009 – ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiegio w Katowicach, Wydział Ekonomii
 • 09.06.2014 – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 01.10.2014 – 31.01.2015 Adiunkt Habilitowany Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 01.02.2015 – 30.09.2018 Kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Nowotworowych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 01.10.2018 – do nadal Kierownik Klinicznego Oddziału Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych w Chorzowie Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 01.09.2016 – 31.08.2020 Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 01.10.2018 – do nadal stanowisko Profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • 01.09.2020 – do nadal Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

II. Członkowstwo Towarzystw Naukowych:

 • od 1997 roku członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT)
 • od 1999 roku – członek Towarzystwa Internistów Polskich (TIP)
 • od 1997 roku aktywny członek Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) – aktualnie członek Zarządu Stowarzyszenia PALG – Sekretarz PALG
 • od 2012 roku członek Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego ASH

 

III. Dorobek naukowy:
Do chwili obecnej autor lub współautor 116 publikacji oraz około 200 doniesień zjazdowych.