Zakres konsultacji w gabinecie

KONSULTUJĘ TYLKO DOROSŁYCH PACJENTÓW (> 16 roku życia)

Oferuję Państwu pełen zakres konsultacji w zakresie schorzeń hematologicznych to znaczy chorób krwi:

 • Choroby nowotworowe:
  – Ostra białaczka szpikowa (AML)
  – Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
  – Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
  – Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
  – Szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie monoklonalne
  – Chłoniaki nieziarnicze (NHL)
  – Chłoniak Hodgkina (HL)
  – Zespoły Mielodysplastyczne (MDS)
  – Nowotwory mieloproliferacyjne:

  – nadkrwistość prawdziwa
  – nadpłytkowość samoistna
  – mielofibroza (włóknienie) szpiku

   

 • Anemie (niedokrwistrości)
  – Z niedobory żelaza
  – Z niedoboru witaminy B12
  – Hemolityczne
  – Inne niedokrwistości
 • Zaburzenia krzepnięcia
  – Małopłytkowości
  – Skazy osoczowe
  – Inne zaburzenia krzepnięcia